18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W sieci World Wide Web znajduj¿ si¿ obecnie miliardy dokumentów, co powoduje trudno¿ci w znalezieniu po¿¿danych informacji przez u¿ytkowników. Wiele wyszukiwarek internetowych wychodzi, aby pomóc u¿ytkownikom w znalezieniu po¿¿danych informacji, ale wyszukiwarki wci¿¿ zwracaj¿ setki nieistotnych stron internetowych, które nie spe¿niaj¿ zapytania u¿ytkownika. Kilka wyszukiwarek u¿ywa grupowania dokumentów, które s¿ istotne dla zapytania u¿ytkownika przed zwróceniem ich u¿ytkownikowi, ale nie istnieje algorytm grupowania dokumentów, który ma dok¿adno¿¿, która mo¿e zapobiec odzyskaniu…mehr

Produktbeschreibung
W sieci World Wide Web znajduj¿ si¿ obecnie miliardy dokumentów, co powoduje trudno¿ci w znalezieniu po¿¿danych informacji przez u¿ytkowników. Wiele wyszukiwarek internetowych wychodzi, aby pomóc u¿ytkownikom w znalezieniu po¿¿danych informacji, ale wyszukiwarki wci¿¿ zwracaj¿ setki nieistotnych stron internetowych, które nie spe¿niaj¿ zapytania u¿ytkownika. Kilka wyszukiwarek u¿ywa grupowania dokumentów, które s¿ istotne dla zapytania u¿ytkownika przed zwróceniem ich u¿ytkownikowi, ale nie istnieje algorytm grupowania dokumentów, który ma dok¿adno¿¿, która mo¿e zapobiec odzyskaniu nieistotnych dokumentów. W tych badaniach naukowcy wprowadzili now¿ technik¿ poprawy jako¿ci klastrów poprzez wykorzystanie czasu przegl¿dania dokumentów przez u¿ytkownika jako domy¿lnej miary informacji zwrotnej od u¿ytkownika, a nie poprzez wykorzystanie wyränych informacji zwrotnych od u¿ytkownika, jak w poprzednich badaniach i technikach. G¿ówny wk¿ad tej pracy to: badanie czasu przegl¿dania stron internetowych przez u¿ytkowników jako domy¿lnego miernika informacji zwrotnych od u¿ytkowników i udowadnianie jego skuteczno¿ci, poprawa jako¿ci klastra poprzez zastosowanie nowej techniki klastrowania, która opiera si¿ na czasie przegl¿dania stron internetowych przez u¿ytkowników, oraz opracowanie systemu, który bada poprawno¿¿ proponowanej techniki.
Autorenporträt
Estudiante de doctorado en el Departamento de Informática de la Universidad de Georgia (UGA). Ha trabajado como profesor a tiempo completo en la Universidad Rey Saud durante 3 años. Además, tienen más de 3 años de experiencia laboral en desarrollo web. Actualmente, tiene 1 publicación en la Conferencia Árabe de Tecnología de la Información (ACIT'06).