32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Ta ksi¿¿ka przedstawia teorie Bessie Head poprzez narracj¿. Nawiguje po fikcji Heada jako p¿aszczyznach przes¿uchania teorii z trzech g¿ównych perspektyw: freudowskiej, foucaultowskiej i feministycznej. Teksty s¿ analizowane w sposób, w jaki wchodz¿ w dyskursy teoretyczne, aby opowiedzie¿ histori¿ pisarza. Ksi¿¿ka ta b¿dzie przydatna dla badaczy teorii w naukach humanistycznych, a zw¿aszcza literaturoznawców zajmuj¿cych si¿ zagadnieniami analizy dyskursu.

Produktbeschreibung
Ta ksi¿¿ka przedstawia teorie Bessie Head poprzez narracj¿. Nawiguje po fikcji Heada jako p¿aszczyznach przes¿uchania teorii z trzech g¿ównych perspektyw: freudowskiej, foucaultowskiej i feministycznej. Teksty s¿ analizowane w sposób, w jaki wchodz¿ w dyskursy teoretyczne, aby opowiedzie¿ histori¿ pisarza. Ksi¿¿ka ta b¿dzie przydatna dla badaczy teorii w naukach humanistycznych, a zw¿aszcza literaturoznawców zajmuj¿cych si¿ zagadnieniami analizy dyskursu.
Autorenporträt
Dr Rose Opondo urodzi¿a si¿ w 1972 roku w Bondo w Kenii. Obecnie jest wyk¿adowc¿ literatury i umiej¿tno¿ci komunikacyjnych. Wyk¿adäa w niepe¿nym wymiarze godzin w ró¿nych instytucjach w Kenii, w tym w Tangaza College, Catholic University of Eastern Africa, Nairobi University i Moi University. Jest to jej debiutancka publikacja na du¿¿ skal¿.