25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

W ci¿gu ostatnich dwóch dekad proces fermentacji zyskiwä coraz wi¿ksz¿ wag¿ do produkcji aminokwasów. Obraca si¿ g¿ównie wokó¿ produkcji niezb¿dnych aminokwasów, których cz¿owiek nie jest w stanie syntetyzowä. Obecny projekt opierä si¿ równie¿ na izolacji i badaniu przesiewowym dwudziestu jeden izolatów bakterii z gleby i wody oraz przetestowano ich potencjä do fermentacji ró¿nych po¿ywek do produkcji ró¿nych aminokwasów. Jednak g¿ówny nacisk po¿o¿ono na izoleucyn¿. W sumie pi¿tnäcie izolatów wytwarzäo izoleucyn¿, tj. 70,0%, podczas gdy sze¿¿ wydawäo si¿ nie wytwarzä izoleucyny. Z jedenastu…mehr

Produktbeschreibung
W ci¿gu ostatnich dwóch dekad proces fermentacji zyskiwä coraz wi¿ksz¿ wag¿ do produkcji aminokwasów. Obraca si¿ g¿ównie wokó¿ produkcji niezb¿dnych aminokwasów, których cz¿owiek nie jest w stanie syntetyzowä. Obecny projekt opierä si¿ równie¿ na izolacji i badaniu przesiewowym dwudziestu jeden izolatów bakterii z gleby i wody oraz przetestowano ich potencjä do fermentacji ró¿nych po¿ywek do produkcji ró¿nych aminokwasów. Jednak g¿ówny nacisk po¿o¿ono na izoleucyn¿. W sumie pi¿tnäcie izolatów wytwarzäo izoleucyn¿, tj. 70,0%, podczas gdy sze¿¿ wydawäo si¿ nie wytwarzä izoleucyny. Z jedenastu izolatów uzyskanych z gleby, o¿miu by¿o producentami, a trzech nie produkowäo, wykazuj¿c 72,0% poziom produkcji. W przypadku bakterii otrzymanych z wody odsetek ten pozostä prawie taki sam.
Autorenporträt
Muhammad Amir, Departamento de Tecnología de los Alimentos, Facultad de Agricultura de la Universidad, Depalpur, Universidad de Agricultura, Faisalabad, Pakistán; Dr. Muhammad Umair Arshad, Departamento de Economía Doméstica, Universidad GC Faisalabad, Pakistán; Slaman Ahmad, Departamento de Fitopatología, Facultad Universitaria de Agricultura, Universidad de Sargodha, Pakistán