18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Generowanie trójfazowej energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych ogniw paliwowych na bazie tlenku stäego, które jest jednym z rozwijaj¿cych si¿ systemów generacji rozproszonej. Matematyczne modelowanie stäego tlenkowego ogniwa paliwowego odbywa si¿ za pomoc¿ równania nernst, a nast¿pnie pod¿¿cza si¿ je do niesko¿czonej magistrali poprzez falownik i analizuje dziäanie uk¿adu. Do sterowania pr¿dem histerezy wykorzystuje si¿ uk¿ad sterowania pr¿dem w falowniku. Cäy uk¿ad jest modelowany przy u¿yciu oprogramowania Matlab.

Produktbeschreibung
Generowanie trójfazowej energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych ogniw paliwowych na bazie tlenku stäego, które jest jednym z rozwijaj¿cych si¿ systemów generacji rozproszonej. Matematyczne modelowanie stäego tlenkowego ogniwa paliwowego odbywa si¿ za pomoc¿ równania nernst, a nast¿pnie pod¿¿cza si¿ je do niesko¿czonej magistrali poprzez falownik i analizuje dziäanie uk¿adu. Do sterowania pr¿dem histerezy wykorzystuje si¿ uk¿ad sterowania pr¿dem w falowniku. Cäy uk¿ad jest modelowany przy u¿yciu oprogramowania Matlab.
Autorenporträt
Completó la maestría en ingeniería de energía eléctrica en el año 2016 en el Instituto Bharat de Ingeniería y Tecnología, afiliado a la JNTUH. Trabajando como profesor asistente en el departamento de electricidad y electrónica en IARE, Dundigal, Hyderabad. Y agradecido a mi gurú el Sr. Nallapaneni manoj kumar por su sincero apoyo a este notable trabajo.