32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Monografia pöwi¿cona jest badaniu mitologicznego modelu ¿wiata, mitosemiotycznego i j¿zykowego obrazu ¿wiata w ¿wietle historii kultury ¿wiatowej i ewolucji poznania w aspekcie diachronicznym i synchronicznym na materiale j¿zyków: angielskiego, baszkirskiego i rosyjskiego. W pracy autor przedstawia system archetypicznych mitologicznych idei makro/mikrokosmosu cz¿owieka (przyrody, Ziemi i Wszech¿wiata) w historii kultury duchowej oraz jego reprezentacj¿ w j¿zykowym obrazie ¿wiata w aspekcie idei euroazjatyckiej interakcji j¿zykowej. Autorka bada staröytne kulty mitologiczne kultu cz¿owieka…mehr

Produktbeschreibung
Monografia pöwi¿cona jest badaniu mitologicznego modelu ¿wiata, mitosemiotycznego i j¿zykowego obrazu ¿wiata w ¿wietle historii kultury ¿wiatowej i ewolucji poznania w aspekcie diachronicznym i synchronicznym na materiale j¿zyków: angielskiego, baszkirskiego i rosyjskiego. W pracy autor przedstawia system archetypicznych mitologicznych idei makro/mikrokosmosu cz¿owieka (przyrody, Ziemi i Wszech¿wiata) w historii kultury duchowej oraz jego reprezentacj¿ w j¿zykowym obrazie ¿wiata w aspekcie idei euroazjatyckiej interakcji j¿zykowej. Autorka bada staröytne kulty mitologiczne kultu cz¿owieka (ziemi, wody, drewna, kamienia, zwierz¿t, przestrzeni) jako znaki systemu j¿zykowego, traktowanego jako z¿öony tekst, tworzony przez cz¿onków okre¿lonej przestrzeni kulturowej i j¿zykowej. Dla j¿zykoznawców, kulturoznawców oraz szerokiego grona czytelników zainteresowanych j¿zykoznawstwem porównawczo-historycznym i komparatystycznym, filozofi¿, histori¿ kultury.
Autorenporträt
Doctora en Filología, profesora asociada del Departamento de Lingüística Comparada de la Universidad Estatal de Bashkir (Ufa, República de Bashkortostán, Rusia). Se dedica a la investigación científica en el campo de la lingüística comparativa-histórica y comparativa en el aspecto de la semiótica, la historia cultural y la lingüística cognitiva.