18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Niniejsze opracowanie ma na celu analiz¿ wybranych powie¿ci Naguiba Mahfouza w ¿wietle egzystencjalnej sytuacji cz¿owieka. Ta trudna sytuacja przejawia si¿ w aspektach rozpaczy, frustracji, zdrady i ubóstwa. Studium zak¿ada egzystencjalizm jako teori¿ i temat do komentowania sytuacji. Niniejsze opracowanie ma na celu osi¿gni¿cie nast¿puj¿cych celów: Analiza refleksji na temat moralnego chaosu w wybranych powie¿ciach Naguiba Mahfouza. Pokazanie sytuacji cz¿owieka wspó¿czesnego na podstawie wybranych powie¿ci Naguiba Mahfouza. Wyjäni¿, w jaki sposób egzystencjalizm jest w stanie wyrazi¿ sytuacj¿…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsze opracowanie ma na celu analiz¿ wybranych powie¿ci Naguiba Mahfouza w ¿wietle egzystencjalnej sytuacji cz¿owieka. Ta trudna sytuacja przejawia si¿ w aspektach rozpaczy, frustracji, zdrady i ubóstwa. Studium zak¿ada egzystencjalizm jako teori¿ i temat do komentowania sytuacji. Niniejsze opracowanie ma na celu osi¿gni¿cie nast¿puj¿cych celów: Analiza refleksji na temat moralnego chaosu w wybranych powie¿ciach Naguiba Mahfouza. Pokazanie sytuacji cz¿owieka wspó¿czesnego na podstawie wybranych powie¿ci Naguiba Mahfouza. Wyjäni¿, w jaki sposób egzystencjalizm jest w stanie wyrazi¿ sytuacj¿ wspó¿czesnego cz¿owieka opart¿ na wybranych powie¿ciach Naguiba Mahfouza? Niniejsze opracowanie jest kontynuacj¿ teorii egzystencjalnej jako zarys tego, w jaki sposób zostanie zrealizowany projekt niniejszego opracowania. Przedstawiono w nim w szczególno¿ci ramy teoretyczne badania, a tak¿e zwi¿zane z nim teorie i koncepcje niezb¿dne do gromadzenia i interpretacji danych. Studium dochodzi do wniosku i konkluzji, ¿e chaos moralny w wybranych powie¿ciach Naguiba Mahfouza jest prawdziwym faktem b¿d¿cym nast¿pstwem okresu kolonialnego w Egipcie.
Autorenporträt
Soy Ali Dakhil Naem, uno de los estudiantes de doctorado en UPSI/Malasia. bajo la supervisión del Dr. Lajiman Bin Janoory. Soy profesor y conferenciante en Irak, él nació en 15 años. Enero de 1976 en Al-Nasiriya, una ciudad en el sur de Irak. Completó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Thiqar.