27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wielu uczniów odczuwa trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego, co sprawia, ¿e s¿ oni bardzo leniwi i nie interesuj¿ si¿ j¿zykiem angielskim. Aby móc ¿atwo zrozumie¿ j¿zyk angielski, studenci musz¿ zastosowä odpowiedni¿ strategi¿ uczenia si¿ i styl my¿lenia. Dlatego te¿ niniejsze opracowanie koncentruje si¿ na strategiach uczenia si¿ j¿zyka i stylach my¿lenia. Oba te elementy s¿ bardzo pomocne dla pocz¿tkuj¿cych studentów. Badanie to miäo na celu ustalenie, jakie strategie uczenia si¿ j¿zyka i style my¿lenia s¿ najcz¿¿ciej stosowane przez studentów w procesie uczenia si¿ oraz ustalenie zwi¿zku pomi¿dzy strategiami uczenia si¿ j¿zyka i stylami my¿lenia.…mehr

Produktbeschreibung
Wielu uczniów odczuwa trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego, co sprawia, ¿e s¿ oni bardzo leniwi i nie interesuj¿ si¿ j¿zykiem angielskim. Aby móc ¿atwo zrozumie¿ j¿zyk angielski, studenci musz¿ zastosowä odpowiedni¿ strategi¿ uczenia si¿ i styl my¿lenia. Dlatego te¿ niniejsze opracowanie koncentruje si¿ na strategiach uczenia si¿ j¿zyka i stylach my¿lenia. Oba te elementy s¿ bardzo pomocne dla pocz¿tkuj¿cych studentów. Badanie to miäo na celu ustalenie, jakie strategie uczenia si¿ j¿zyka i style my¿lenia s¿ najcz¿¿ciej stosowane przez studentów w procesie uczenia si¿ oraz ustalenie zwi¿zku pomi¿dzy strategiami uczenia si¿ j¿zyka i stylami my¿lenia.
Autorenporträt
Nasukhah N.