48,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
24 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

J¿zyk angielski stä si¿ jednym z g¿ównych sposobów komunikacji. Ma on ogromny wp¿yw na ksztätowanie ¿ycia politycznego, spo¿ecznego, ekonomicznego i kulturalnego w Indiach. Jest on u¿ywany w administracji, s¿downictwie, edukacji, a nawet w celach literackich w Indiach. Jest to medium interakcji i dyskusji na cäym ¿wiecie. W dzisiejszym pokoleniu wszystko jest w trybie przyspieszonym. Istnieje znaczna ilo¿¿ presji na käd¿ osob¿, aby przetrwä w tym konkurencyjnym ¿wiecie, gdzie komunikacja jest kluczowym czynnikiem. Nauka j¿zyka angielskiego na poziomie licencjackim jest nie tylko popyt, ale stä…mehr

Produktbeschreibung
J¿zyk angielski stä si¿ jednym z g¿ównych sposobów komunikacji. Ma on ogromny wp¿yw na ksztätowanie ¿ycia politycznego, spo¿ecznego, ekonomicznego i kulturalnego w Indiach. Jest on u¿ywany w administracji, s¿downictwie, edukacji, a nawet w celach literackich w Indiach. Jest to medium interakcji i dyskusji na cäym ¿wiecie. W dzisiejszym pokoleniu wszystko jest w trybie przyspieszonym. Istnieje znaczna ilo¿¿ presji na käd¿ osob¿, aby przetrwä w tym konkurencyjnym ¿wiecie, gdzie komunikacja jest kluczowym czynnikiem. Nauka j¿zyka angielskiego na poziomie licencjackim jest nie tylko popyt, ale stä si¿ aspektem reputacji dla rodziców. J¿zyk angielski na poziomie college'u pomaga uczniom wyró¿niä si¿ w wywiadach, prezentowä seminaria i pewny siebie mówca w wyst¿pieniach publicznych i interakcji z nauczycielami bez zahamowä. J¿zyk angielski pomaga uczniom rozwijä si¿ spo¿ecznie, ekonomicznie i stä si¿ ekstrawertycznymi mówcami.Ksi¿¿ka podkre¿la rol¿ strategii metakognitywnej na umiej¿tno¿ci czytania. Podejmuje równie¿ prób¿ krytycznej analizy innowacyjnych modu¿ów, które mog¿ zmotywowä ucz¿cych si¿ do doskonalenia swoich umiej¿tno¿ci w zakresie LSRW.
Autorenporträt
Vijayalakshmi Sam, professeur adjoint d'anglais, École des arts, des lettres et des sciences sociales à REVA UNIVERSITY. Elle est titulaire d'un rang universitaire et d'une médaille d'or dans ses études de premier cycle et de deuxième cycle, avec PGDELT, M. Phil et PhD en ELT. Elle a été enseignante, animatrice, formatrice et mentor au cours des 17 dernières années.