27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W tej ksi¿¿ce dokonano przegl¿du projektu i analizy konstrukcyjnej ¿opatek turbiny wiatrowej Jet do wytwarzania mocy 100W. Zmotywowana zostäa równie¿ kluczow¿ rol¿ ¿opatek w wydajno¿ci turbin wiatrowych. Podkre¿lono podstawy zwi¿zanej z tym fizyki. Ostatnie osi¿gni¿cia i post¿py doprowadzi¿y do zwi¿kszenia i poprawy aerodynamiki, stabilno¿ci i niezawodno¿ci ¿opat. Niniejsza ksi¿¿ka ma na celu przegl¿d konstrukcji ¿rodowiska ¿opatek oraz aktualnego stanu konstrukcji, aby wspomóc dalsze badania w zakresie rozwoju ¿opatek turbin wiatrowych.

Produktbeschreibung
W tej ksi¿¿ce dokonano przegl¿du projektu i analizy konstrukcyjnej ¿opatek turbiny wiatrowej Jet do wytwarzania mocy 100W. Zmotywowana zostäa równie¿ kluczow¿ rol¿ ¿opatek w wydajno¿ci turbin wiatrowych. Podkre¿lono podstawy zwi¿zanej z tym fizyki. Ostatnie osi¿gni¿cia i post¿py doprowadzi¿y do zwi¿kszenia i poprawy aerodynamiki, stabilno¿ci i niezawodno¿ci ¿opat. Niniejsza ksi¿¿ka ma na celu przegl¿d konstrukcji ¿rodowiska ¿opatek oraz aktualnego stanu konstrukcji, aby wspomóc dalsze badania w zakresie rozwoju ¿opatek turbin wiatrowych.
Autorenporträt
Vishal Sulakhe, Assistent Professor, Afdeling Werktuigbouwkunde, Sandip Institute of Technology & Research Centre, Nashik. Publiceerde 10 research papers in International Journal, presenteerde 08 research papers in International Conference. Totaal Exp.: 10 jaar