32,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
16 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsza ksi¿¿ka jest prób¿ zbadania efektywnej roli literatury w promowaniu umiej¿tno¿ci czytania i pisania w¿ród uczniów EFL. Celem studium jest skonkretyzowanie wyksztäcenia i osobistych do¿wiadcze¿ uczniów EFL w oparciu o tematyk¿ pracy literackiej, pomoc uczniom EFL w zrozumieniu znaczenia semantycznego, które autor stara si¿ przekazä w celu poprawy ich umiej¿tno¿ci czytania, wzmocnienie krytycznego my¿lenia i zdolno¿ci oceny uczniów EFL oraz promowanie umiej¿tno¿ci pisarskich uczniów EFL poprzez przydzielenie im zadania pisania esejów i komentarzy zwi¿zanych z tematem pracy literackiej.

Produktbeschreibung
Niniejsza ksi¿¿ka jest prób¿ zbadania efektywnej roli literatury w promowaniu umiej¿tno¿ci czytania i pisania w¿ród uczniów EFL. Celem studium jest skonkretyzowanie wyksztäcenia i osobistych do¿wiadcze¿ uczniów EFL w oparciu o tematyk¿ pracy literackiej, pomoc uczniom EFL w zrozumieniu znaczenia semantycznego, które autor stara si¿ przekazä w celu poprawy ich umiej¿tno¿ci czytania, wzmocnienie krytycznego my¿lenia i zdolno¿ci oceny uczniów EFL oraz promowanie umiej¿tno¿ci pisarskich uczniów EFL poprzez przydzielenie im zadania pisania esejów i komentarzy zwi¿zanych z tematem pracy literackiej.
Autorenporträt
Nombre: Mohammed Abd Alla Abd Algane Mohammed. Nacionalidad: Sudanesa. Fecha de nacimiento: 2/Noviembre/1981. Profesor asistente de Lingüística Aplicada al Inglés. Dirección: Departamento de Lengua Inglesa y Traducción, Colegio de Ciencias y Artes, Arrass, Universidad de Qassim, Reino de Arabia Saudita.