27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

U¿ycie narz¿dzi r¿cznych jest nadal szeroko doceniane w przemy¿le na ró¿nych poziomach. Zastosowanie narz¿dzi r¿cznych waha si¿ od prostych zadä, takich jak uderzanie m¿otkiem do skomplikowanych, z¿o¿onych i wymagaj¿cych precyzji zadä, takich jak skalpele chirurgiczne. Je¿li u¿ytkownik pracuje wielokrotnie i w sposób ci¿g¿y z niew¿äciwie zaprojektowan¿ r¿koje¿ci¿ narz¿dzia, mo¿e cierpie¿ z powodu kumulacyjnego zaburzenia urazowego (CTD), st¿d niezwykle istotne staje si¿ zaprojektowanie r¿koje¿ci narz¿dzia dla "komfortu" z perspektywy u¿ytkownika. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie…mehr

Produktbeschreibung
U¿ycie narz¿dzi r¿cznych jest nadal szeroko doceniane w przemy¿le na ró¿nych poziomach. Zastosowanie narz¿dzi r¿cznych waha si¿ od prostych zadä, takich jak uderzanie m¿otkiem do skomplikowanych, z¿o¿onych i wymagaj¿cych precyzji zadä, takich jak skalpele chirurgiczne. Je¿li u¿ytkownik pracuje wielokrotnie i w sposób ci¿g¿y z niew¿äciwie zaprojektowan¿ r¿koje¿ci¿ narz¿dzia, mo¿e cierpie¿ z powodu kumulacyjnego zaburzenia urazowego (CTD), st¿d niezwykle istotne staje si¿ zaprojektowanie r¿koje¿ci narz¿dzia dla "komfortu" z perspektywy u¿ytkownika. Celem niniejszej pracy jest zaprojektowanie uchwytu narz¿dzia z maksymaln¿ jako¿ci¿ chwytu dla m¿otka w przypadku chwytu si¿owego. Badania koncentruj¿ si¿ g¿ównie na identyfikacji w¿äciwych ¿rednic przekroju poprzecznego uchwytu narz¿dzia, w oparciu o optymalizacj¿ funkcji jako¿ci chwytu z pomoc¿ techniki Algorytmu Genetycznego. Weryfikacja krzy¿owa wyników jest równie¿ dokonywana poprzez subiektywne eksperymenty na grupie badanych i znalezienie przybli¿onego wymiaru, który wyró¿nia si¿ w postrzeganiu komfortu przez badanych. W tym badaniu, nowy sposób projektowania r¿koje¿ci narz¿dzia ma by¿ wprowadzony.
Autorenporträt
Anoop Pratap Singh es un estudiante de doctorado del Instituto Nacional de Tecnología Maulana Azad, Bhopal, India. Hizo un máster en diseño y desarrollo de productos en el Instituto Nacional de Tecnología Motilal Nehru, Allahabad, y se licenció en ingeniería en el TIET de Bhopal. Tiene 5 años de experiencia en investigación.