25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem niniejszej pracy by¿o zbadanie wp¿ywu ró¿nych parametrów procesu WEDM na jako¿¿ obróbki oraz uzyskanie optymalnych zestawów parametrów procesu, tak aby mo¿na by¿o zoptymalizowä jako¿¿ obrabianych cz¿¿ci. Zakresy pracy i poziomy parametrów procesu WEDM s¿ okre¿lane przy u¿yciu jednego czynnika na raz. Technika Taguchiego zostäa wykorzystana do badania wp¿ywu parametrów procesu WEDM, a nast¿pnie do przewidywania zestawów optymalnych parametrów w celu uzyskania optymalnej charakterystyki jako¿ciowej. Metodologia powierzchni odpowiedzi (RSM) w po¿¿czeniu z konstrukcj¿ pojedynczego bloku i…mehr

Produktbeschreibung
Celem niniejszej pracy by¿o zbadanie wp¿ywu ró¿nych parametrów procesu WEDM na jako¿¿ obróbki oraz uzyskanie optymalnych zestawów parametrów procesu, tak aby mo¿na by¿o zoptymalizowä jako¿¿ obrabianych cz¿¿ci. Zakresy pracy i poziomy parametrów procesu WEDM s¿ okre¿lane przy u¿yciu jednego czynnika na raz. Technika Taguchiego zostäa wykorzystana do badania wp¿ywu parametrów procesu WEDM, a nast¿pnie do przewidywania zestawów optymalnych parametrów w celu uzyskania optymalnej charakterystyki jako¿ciowej. Metodologia powierzchni odpowiedzi (RSM) w po¿¿czeniu z konstrukcj¿ pojedynczego bloku i punktu centralnego zostäa wykorzystana do opracowania modeli empirycznych dla charakterystyki odpowiedzi.
Autorenporträt
Anil Kumawat hizo su licenciatura en tecnología en Ingeniería Mecánica en la Universidad Técnica de Rajasthan, Kota. Hizo su Maestría en Tecnología en Ingeniería de Producción en la Universidad Técnica de Rajasthan, Kota. Su área de interés son los procesos de mecanizado, optimización y técnicas estadísticas. Actualmente trabaja en estas áreas.