28,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Stopy z pami¿ci¿ formaln¿ - LMF - posiadaj¿ du¿y potencjä zastosowania w najró¿niejszych dziedzinach in¿ynierii, medycyny i stomatologii. W szczególno¿ci, w zastosowaniach, w których FTL s¿ stosowane jako si¿owniki pod obci¿¿eniem cyklicznym, materiä ten podlega zm¿czeniu konstrukcyjnemu i funkcjonalnemu. W ten sposób weryfikowana jest potrzeba poznania i zrozumienia cyklicznego zachowania si¿ materiäu. W tym kontek¿cie badany jest wp¿yw g¿¿bokiej obróbki kriogenicznej na cykliczne zachowanie stopu Ni54Ti46 pod obci¿¿eniem termomechanicznym. Jest to drut martenzytowy SmartFlex® w temperaturze…mehr

Produktbeschreibung
Stopy z pami¿ci¿ formaln¿ - LMF - posiadaj¿ du¿y potencjä zastosowania w najró¿niejszych dziedzinach in¿ynierii, medycyny i stomatologii. W szczególno¿ci, w zastosowaniach, w których FTL s¿ stosowane jako si¿owniki pod obci¿¿eniem cyklicznym, materiä ten podlega zm¿czeniu konstrukcyjnemu i funkcjonalnemu. W ten sposób weryfikowana jest potrzeba poznania i zrozumienia cyklicznego zachowania si¿ materiäu. W tym kontek¿cie badany jest wp¿yw g¿¿bokiej obróbki kriogenicznej na cykliczne zachowanie stopu Ni54Ti46 pod obci¿¿eniem termomechanicznym. Jest to drut martenzytowy SmartFlex® w temperaturze pokojowej, który wykazuje quasiplastyczne zachowanie napr¿¿eniowo-odksztäceniowe, a nast¿pnie efekt pami¿ci ksztätu po podgrzaniu powy¿ej temperatury przemiany fazowej. Celem by¿o zbadanie, jaki jest efekt g¿¿bokiej obróbki kriogenicznej na cykliczne zachowanie materiäu w ró¿nych warunkach obci¿¿enia termomechanicznego.
Autorenporträt
Doctorado en Ingeniería Mecánica Es investigador y autor de publicaciones con especialización en Ensayos No Destructivos (END) y Caracterización Termomecánica de Materiales y Desarrollo de Aplicaciones basadas en el Comportamiento Termomecánico de Aleaciones de Memoria de Forma.