39,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
20 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Nauka drugiego lub obcego j¿zyka rzuci¿a wyzwanie wielu ucz¿cym si¿ i nie brakuje tu teorii zaproponowanych przez specjalistów w nadziei, ¿e to intryguj¿ce zadanie stanie si¿ nieco prostsze. Faktem jest, ¿e wci¿¿ jeste¿my daleko od doskonäego zrozumienia procesów zwi¿zanych z nauk¿ drugiego j¿zyka, które sprawiaj¿, ¿e jest on tak ró¿ny od przyswajania L1. Wiemy jednak na pewno, ¿e umiej¿tno¿¿ pos¿ugiwania si¿ j¿zykiem obcym wymaga czego¿ wi¿cej ni¿ tylko znajomo¿ci jego regu¿ gramatycznych i semantycznych. Uczniowie musz¿ zdoby¿ wiedz¿ na temat tego, w jaki sposób native speakerzy u¿ywaj¿…mehr

Produktbeschreibung
Nauka drugiego lub obcego j¿zyka rzuci¿a wyzwanie wielu ucz¿cym si¿ i nie brakuje tu teorii zaproponowanych przez specjalistów w nadziei, ¿e to intryguj¿ce zadanie stanie si¿ nieco prostsze. Faktem jest, ¿e wci¿¿ jeste¿my daleko od doskonäego zrozumienia procesów zwi¿zanych z nauk¿ drugiego j¿zyka, które sprawiaj¿, ¿e jest on tak ró¿ny od przyswajania L1. Wiemy jednak na pewno, ¿e umiej¿tno¿¿ pos¿ugiwania si¿ j¿zykiem obcym wymaga czego¿ wi¿cej ni¿ tylko znajomo¿ci jego regu¿ gramatycznych i semantycznych. Uczniowie musz¿ zdoby¿ wiedz¿ na temat tego, w jaki sposób native speakerzy u¿ywaj¿ j¿zyka w sposób naturalny, korzystaj¿c z bogactwa form prefabrykowanych, takich jak kolokacje i idiomy. Opieraj¿c si¿ na takim zäo¿eniu, niniejsza ksi¿¿ka rzuca ¿wiat¿o na zwi¿zek pomi¿dzy wiedz¿ kolokacyjn¿, bieg¿o¿ci¿ mówienia i ustnym u¿ywaniem kolokacji w kontek¿cie EFL, ze szczególnym uwzgl¿dnieniem roli, jak¿ w ich tworzeniu odgrywa transfer L1.
Autorenporträt
Karim Sadeghi, profesor adjunto de TESOL en la Universidad de Urmia, tiene un doctorado en Pruebas de Lenguaje por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Su investigación se centra en la evaluación alternativa en ELT. Farid Khan Ahmadi tiene un máster en TEFL e imparte cursos de inglés general en centros de idiomas y universidades.