29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem niniejszej syntezy badawczej jest zidentyfikowanie wp¿ywu wspomaganego komputerowo nauczania j¿zyków obcych (CALL) na bieg¿o¿¿ j¿zykow¿ studentów. Aby osi¿gn¿¿ ten cel, przeanalizowano zalety i wady tego podej¿cia, jak równie¿ postrzeganie i postawy, które prezentowali uczestnicy procesu edukacyjnego. Wyniki pokazäy, ¿e CALL jest skuteczny w rozwijaniu i doskonaleniu umiej¿tno¿ci i subumiej¿tno¿ci j¿zykowych uczniów. Ponadto, podej¿cie to prezentowäo wi¿cej pozytywnych spostrze¿e¿ i pozytywnych postaw ni¿ negatywnych. Liczba plusów by¿a wi¿ksza ni¿ liczba minusów. Na koniec, w oparciu o…mehr

Produktbeschreibung
Celem niniejszej syntezy badawczej jest zidentyfikowanie wp¿ywu wspomaganego komputerowo nauczania j¿zyków obcych (CALL) na bieg¿o¿¿ j¿zykow¿ studentów. Aby osi¿gn¿¿ ten cel, przeanalizowano zalety i wady tego podej¿cia, jak równie¿ postrzeganie i postawy, które prezentowali uczestnicy procesu edukacyjnego. Wyniki pokazäy, ¿e CALL jest skuteczny w rozwijaniu i doskonaleniu umiej¿tno¿ci i subumiej¿tno¿ci j¿zykowych uczniów. Ponadto, podej¿cie to prezentowäo wi¿cej pozytywnych spostrze¿e¿ i pozytywnych postaw ni¿ negatywnych. Liczba plusów by¿a wi¿ksza ni¿ liczba minusów. Na koniec, w oparciu o kwestie zidentyfikowane podczas analizy danych, sformu¿owano kilka rekomendacji, które mog¿ pos¿u¿y¿ do dalszych badä.
Autorenporträt
Licenciada en Ciencias de la Educación en la Especialidad de Lengua y Literatura Inglesa en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuenca.