26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Kompozyty na osnowie metalowej to po¿¿czenie dwóch lub wi¿cej metali, które ró¿ni¿ si¿ znacznie pod wzgl¿dem w¿äciwo¿ci chemicznych i fizycznych. Materiä kompozytowy sk¿ada si¿ z dwóch sk¿adników, tj. osnowy i wzmocnienia. Wzmocnienia s¿ dodawane w celu poprawy w¿äciwo¿ci mechanicznych i odporno¿ci na ¿cieranie kompozytów. Przemys¿ koncentruje si¿ na opracowaniu nowego materiäu o niskich kosztach i wysokiej wydajno¿ci, co prowadzi do produkcji kompozytów hybrydowych. Hybrydowe materiäy kompozytowe z metalow¿ matryc¿ s¿ najcz¿¿ciej stosowane w przemy¿le samochodowym, lotniczym, obronnym i…mehr

Produktbeschreibung
Kompozyty na osnowie metalowej to po¿¿czenie dwóch lub wi¿cej metali, które ró¿ni¿ si¿ znacznie pod wzgl¿dem w¿äciwo¿ci chemicznych i fizycznych. Materiä kompozytowy sk¿ada si¿ z dwóch sk¿adników, tj. osnowy i wzmocnienia. Wzmocnienia s¿ dodawane w celu poprawy w¿äciwo¿ci mechanicznych i odporno¿ci na ¿cieranie kompozytów. Przemys¿ koncentruje si¿ na opracowaniu nowego materiäu o niskich kosztach i wysokiej wydajno¿ci, co prowadzi do produkcji kompozytów hybrydowych. Hybrydowe materiäy kompozytowe z metalow¿ matryc¿ s¿ najcz¿¿ciej stosowane w przemy¿le samochodowym, lotniczym, obronnym i morskim ze wzgl¿du na imponuj¿ce w¿äciwo¿ci mechaniczne i odporno¿¿ na ¿cieranie.
Autorenporträt
Dr.S.Balasubramani is currently working as Assistant professor in Mechanical Engineering, Sri Eshwar College of Engineering Coimbatore, Tamilnadu, India. He has published many technical papers in SCI, Scopus and Web of Science indexed journals. His thrust areas of research are metal matrix composites, tribology and machining of the composites.