36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W monografii okre¿lono optymalne parametry technologiczne obróbki radiacyjnej pow¿ok polimerowych i kompozytowych promieniami ¿, nadaj¿c im wysokie warto¿ci w¿äciwo¿ci fizykomechanicznych i eksploatacyjnych. Wyznaczenie optymalnych parametrów technologicznych dawki napromieniania pow¿ok polimerowych i kompozytowych w zale¿no¿ci od rodzaju i charakteru polimerów, nape¿niaczy i pod¿o¿a. Badanie odporno¿ci na ¿cieranie i innych w¿äciwo¿ci u¿ytkowych zgodnie z metodami okre¿lonymi w odpowiednich GOST. Dla szerszego wdro¿enia modyfikowanych promieniami ¿ pow¿ok polimerowych i kompozytowych w…mehr

Produktbeschreibung
W monografii okre¿lono optymalne parametry technologiczne obróbki radiacyjnej pow¿ok polimerowych i kompozytowych promieniami ¿, nadaj¿c im wysokie warto¿ci w¿äciwo¿ci fizykomechanicznych i eksploatacyjnych. Wyznaczenie optymalnych parametrów technologicznych dawki napromieniania pow¿ok polimerowych i kompozytowych w zale¿no¿ci od rodzaju i charakteru polimerów, nape¿niaczy i pod¿o¿a. Badanie odporno¿ci na ¿cieranie i innych w¿äciwo¿ci u¿ytkowych zgodnie z metodami okre¿lonymi w odpowiednich GOST. Dla szerszego wdro¿enia modyfikowanych promieniami ¿ pow¿ok polimerowych i kompozytowych w ró¿nych dziedzinach przemys¿u konieczne jest prowadzenie badä naukowych i okre¿lenie optymalnych parametrów technologicznych - sposobów napromieniania pow¿ok promieniami ¿, a tak¿e dobór odpowiednich polimerów i nape¿niaczy. Wyniki badä wp¿ywaj¿ na rodzaj polimerów, opracowanie optymalnych parametrów technologicznych kompozytowych pow¿ok polimerowych poddawanych dziäaniu promieniowania ¿, zapewniaj¿c im wysok¿ adhezj¿, w¿äciwo¿ci wytrzymäo¿ciowe i odporno¿¿ na zu¿ycie, prowadz¿ce do poprawy wydajno¿ci pracy i trwäo¿ci w warunkach eksploatacji ¿ciernej.
Autorenporträt
Negmatov Soyibjon Sadikovich - Académico de la Academia de Ciencias de la República de Uzbekistán, Doctor en Ciencias Técnicas, Profesor, Científico de Honor de la República de Uzbekistán.Tojiboev Begijon Mamitzhonovich - Profesor Asociado, Candidato a Ciencias Técnicas, Jefe del Departamento "Ciencia de los Materiales y Tecnología de los Nuevos Materiales" del Instituto de Construcción de Maquinaria de Andijan.