20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W obecnej pracy zaczynam od zaobserwowanych trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego w populacji doros¿ych i m¿odych ludzi, którzy uczestnicz¿ w krótkich kursach j¿zyka angielskiego. Z mojego punktu widzenia ta trudno¿¿ w nauce ma g¿¿bokie korzenie, oparte na uprzedzeniach dotycz¿cych trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego, ale przede wszystkim ma bardzo g¿¿bokie korzenie w poprzednich do¿wiadczeniach ludzi w nauce drugiego j¿zyka, w których byli oni naräeni na tradycyjne metody nauczania oparte na zapami¿tywaniu, które nie by¿y zbyt asertywne i o niskiej skuteczno¿ci wp¿ywaj¿cej na ich motywacj¿.…mehr

Produktbeschreibung
W obecnej pracy zaczynam od zaobserwowanych trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego w populacji doros¿ych i m¿odych ludzi, którzy uczestnicz¿ w krótkich kursach j¿zyka angielskiego. Z mojego punktu widzenia ta trudno¿¿ w nauce ma g¿¿bokie korzenie, oparte na uprzedzeniach dotycz¿cych trudno¿ci w nauce j¿zyka angielskiego, ale przede wszystkim ma bardzo g¿¿bokie korzenie w poprzednich do¿wiadczeniach ludzi w nauce drugiego j¿zyka, w których byli oni naräeni na tradycyjne metody nauczania oparte na zapami¿tywaniu, które nie by¿y zbyt asertywne i o niskiej skuteczno¿ci wp¿ywaj¿cej na ich motywacj¿. Dlatego te¿ moje podej¿cie polega na zastosowaniu metodologii nauczania-nauczania opartej na zabawie i sensownym uczeniu si¿ w celu zwi¿kszenia motywacji i osi¿gni¿cia efektywnej nauki w krótkich kursach.
Autorenporträt
Julio Eduardo Valenzuela Díaz, psycholoog afgestudeerd aan de Universidad Nacional de Colombia, specialist in speelpedagogie en master in onderwijs aan de Fundación Universitaria los Libertadores, met een opleiding Engels aan de Michigan State University.