19,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

J¿zyk jest pot¿¿nym narz¿dziem i jest u¿ywany przez kädego cz¿owieka do komunikacji. cele takie jak wyräanie i rozumienie siebie nawzajem. Kiedy dana osoba chce wyrää i by¿ rozumiana przez innych, wäna jest znajomo¿¿ j¿zyka, który jest powszechnie znany i u¿ywany - angielskiego. Ta ksi¿¿ka odkrywa, jak l¿k w klasie wp¿ywa na nauk¿ j¿zyka angielskiego jako drugiego j¿zyka ucznia filipi¿skiego liceum. Okre¿la ona zwi¿zek mi¿dzy l¿kiem a ich wynikami w nauce j¿zyka angielskiego.

Produktbeschreibung
J¿zyk jest pot¿¿nym narz¿dziem i jest u¿ywany przez kädego cz¿owieka do komunikacji. cele takie jak wyräanie i rozumienie siebie nawzajem. Kiedy dana osoba chce wyrää i by¿ rozumiana przez innych, wäna jest znajomo¿¿ j¿zyka, który jest powszechnie znany i u¿ywany - angielskiego. Ta ksi¿¿ka odkrywa, jak l¿k w klasie wp¿ywa na nauk¿ j¿zyka angielskiego jako drugiego j¿zyka ucznia filipi¿skiego liceum. Okre¿la ona zwi¿zek mi¿dzy l¿kiem a ich wynikami w nauce j¿zyka angielskiego.
Autorenporträt
Ryan Puyat Kabigting tiene una maestría de la Universidad Estatal Agrícola de Pampanga, Filipinas, en Educación Inglesa. Es profesor en la Escuela Secundaria Justino Sevilla, Pampanga, y asesor del English School Paper.Joy Anne Nanud se graduó en la Escuela Superior de Justino Sevilla con Humanidades y Ciencias Sociales.