18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badana teza jest prób¿ zbadania przeniesienia w nabyciuEnglish Relative Clauses (RLCs) autorstwa marokäskich uczniów EFL. Jego celem jest naukaczynnik transferu, który negatywnie wp¿ywa na wykorzystanie RLC przez ucz¿cych si¿.Z punktu widzeniatransferu, sze¿¿dziesi¿ciu studentów Uniwersytetu Angielskiego zostäo wybranych losowo do trzechzadä, które miäy znale¿¿ si¿ w¿ród przyj¿tych narz¿dzi badania - sentencjipo¿¿czenie zadania, zadania oceny gramatycznej i zadania sk¿adowego. AnalizaDane z programu Excel ujawni¿y s¿abo¿ci uczniów w korzystaniu z RLC jakowykazane wysok¿ cz¿stotliwo¿ci¿ b¿¿dów,…mehr

Produktbeschreibung
Badana teza jest prób¿ zbadania przeniesienia w nabyciuEnglish Relative Clauses (RLCs) autorstwa marokäskich uczniów EFL. Jego celem jest naukaczynnik transferu, który negatywnie wp¿ywa na wykorzystanie RLC przez ucz¿cych si¿.Z punktu widzeniatransferu, sze¿¿dziesi¿ciu studentów Uniwersytetu Angielskiego zostäo wybranych losowo do trzechzadä, które miäy znale¿¿ si¿ w¿ród przyj¿tych narz¿dzi badania - sentencjipo¿¿czenie zadania, zadania oceny gramatycznej i zadania sk¿adowego. AnalizaDane z programu Excel ujawni¿y s¿abo¿ci uczniów w korzystaniu z RLC jakowykazane wysok¿ cz¿stotliwo¿ci¿ b¿¿dów, które zazwyczaj pope¿niane s¿ w formie pisemnejtesty tego specyficznego aspektu j¿zyka, a tak¿e odkryte b¿¿dy w transferzepope¿nione przez ucz¿cych si¿ angielskiego BA...
Autorenporträt
Siham Abejja, titular de una maestría en TEFL y una licencia en Lingüística Aplicada y TEFL. Interesado en todos los aspectos relacionados con la adquisición y la psicología.