29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Silniki wysokopr¿¿ne s¿ szeroko stosowane jako obiecuj¿cy g¿ówny element nap¿dzaj¿cy w zakresie zastosowä energii stacjonarnej i lokomotywowej. Jednak w znacznym stopniu przyczyniaj¿ si¿ one do emisji szkodliwych substancji, takich jak w¿glowodory, CO, CO2, tlenki azotu i drobne cz¿stki stäe. Dlatego te¿ zanieczyszczenie powietrza przez szkodliwe gazy spalinowe z silników wysokopr¿¿nych jest powänym problemem, którym nale¿y si¿ zaj¿¿. Emisje te mo¿na w pewnym stopniu ograniczy¿, stosuj¿c jako dodatek do paliwa metale, tlenki metali i ceramik¿, zw¿aszcza w formie nanometrycznej. Spo¿ród ró¿nych …mehr

Produktbeschreibung
Silniki wysokopr¿¿ne s¿ szeroko stosowane jako obiecuj¿cy g¿ówny element nap¿dzaj¿cy w zakresie zastosowä energii stacjonarnej i lokomotywowej. Jednak w znacznym stopniu przyczyniaj¿ si¿ one do emisji szkodliwych substancji, takich jak w¿glowodory, CO, CO2, tlenki azotu i drobne cz¿stki stäe. Dlatego te¿ zanieczyszczenie powietrza przez szkodliwe gazy spalinowe z silników wysokopr¿¿nych jest powänym problemem, którym nale¿y si¿ zaj¿¿. Emisje te mo¿na w pewnym stopniu ograniczy¿, stosuj¿c jako dodatek do paliwa metale, tlenki metali i ceramik¿, zw¿aszcza w formie nanometrycznej. Spo¿ród ró¿nych tlenków metali, tlenek ceru jest doskonäym dodatkiem do paliwa, który dzi¿ki swojej zmiennej strukturze elektronicznej i wysokiej zdolno¿ci magazynowania tlenu mo¿e jednocze¿nie redukowä emisje HC i NOx.
Autorenporträt
El autor, el Dr. Ajin C. Sajeevan es profesor asociado en la Escuela de Ingeniería de Mangalam, Kottyam, Kerala. Completó su doctorado en el Instituto Nacional de Tecnología de Calicut en el año 2016 bajo la dirección del Dr. V. Sajith. Este libro está escrito como un honorario a su guía de investigación.