27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta skupia si¿ na afrykäsko-amerykäskiej she-novelist, Toni Morrison's The Bluest Eye regarding Bakhtinian theories. Po pierwsze, odnosi si¿ do kwestii teoretycznych i analizuje szczególny rodzaj bohatera zwanego bohaterem powie¿ciowym i jego cechy. Bohater ten dzieli si¿ na trzech ró¿nych bohaterów: bohatera karnawäowego, bohatera chronotopowego i bohatera architektonicznego. Kädy z bohaterów otrzymuje swoje specjalne kryteria. Po drugie, skupia si¿ na stylu Morrisona w charakterystyce jej bohaterów, którzy mog¿ osi¿gn¿¿, do¿¿ cz¿sto, te same cechy co bachtyjski bohater powie¿ciowy. …mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta skupia si¿ na afrykäsko-amerykäskiej she-novelist, Toni Morrison's The Bluest Eye regarding Bakhtinian theories. Po pierwsze, odnosi si¿ do kwestii teoretycznych i analizuje szczególny rodzaj bohatera zwanego bohaterem powie¿ciowym i jego cechy. Bohater ten dzieli si¿ na trzech ró¿nych bohaterów: bohatera karnawäowego, bohatera chronotopowego i bohatera architektonicznego. Kädy z bohaterów otrzymuje swoje specjalne kryteria. Po drugie, skupia si¿ na stylu Morrisona w charakterystyce jej bohaterów, którzy mog¿ osi¿gn¿¿, do¿¿ cz¿sto, te same cechy co bachtyjski bohater powie¿ciowy. G¿ównym celem pracy jest analiza pokrewie¿stwa mi¿dzy bohaterami Morrisona i Bachtynu. Niektórzy z tych bohaterów s¿ osi¿gni¿ci w konfrontacji z ¿yciem i jego trudno¿ciami, inni nie. Bohaterami sukcesu s¿ ci, którzy wiedz¿ kiedy, gdzie, jak i z kim nawi¿zuj¿ relacje, których wybitnym przyk¿adem s¿ cz¿onkowie rodziny MacTeerów. Bohaterowie, którym si¿ nie powiod¿o, cz¿onkowie rodziny Breedloves, to ci, którzy nie znaj¿ techniki nawi¿zywania relacji ani architektury. Ostatecznie teza ta pokazuje prawdziwy typ relacji, w której mo¿e by¿ mi¿o¿¿ i solidarno¿¿, a nie wrogo¿¿ i hegemonia.
Autorenporträt
Hojat Goodarzi es Doctor en Filosofía del Arte por la Universidad Islámica Azad, Rama de Ciencia e Investigación, Teherán, Irán y estudiante de doctorado en Lengua y Literatura Inglesa en la Universidad de Isfahan, Irán. Mehdi Amiri es un estudiante de doctorado en lengua y literatura inglesas en la Universidad Islámica Azad, sucursal central de Teherán, Irán.