18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Celem napisania tej ksi¿¿ki jest zapoznanie si¿ z wiedz¿, postawami i zachowaniami nepalskich kobiet, które maj¿ dzieci w wieku poni¿ej 2 lat w zwi¿zku z HIV / AIDS. Ta ksi¿¿ka jest pomocna dla tych, którzy chc¿ zaangäowä si¿ w dalsze badania nad HIV / AIDS na obszarach wiejskich i znaj¿ informacje spo¿eczno-demograficzne Nepalu. Ta ksi¿¿ka jest tak¿e ostrze¿eniem dla dalszej praktyki dotycz¿cej wiedzy i nastawienia do HIV / AIDS.

Produktbeschreibung
Celem napisania tej ksi¿¿ki jest zapoznanie si¿ z wiedz¿, postawami i zachowaniami nepalskich kobiet, które maj¿ dzieci w wieku poni¿ej 2 lat w zwi¿zku z HIV / AIDS. Ta ksi¿¿ka jest pomocna dla tych, którzy chc¿ zaangäowä si¿ w dalsze badania nad HIV / AIDS na obszarach wiejskich i znaj¿ informacje spo¿eczno-demograficzne Nepalu. Ta ksi¿¿ka jest tak¿e ostrze¿eniem dla dalszej praktyki dotycz¿cej wiedzy i nastawienia do HIV / AIDS.
Autorenporträt
Lava Sudan Simkhada Maestría en Gestión y Salud Internacional (2007/08), Universidad de Aberdeen, Escocia, Reino Unido Licenciatura en Gestión de Bechalors (BBS) (2005), Universidad de Tribhuvan, Katmandú, Nepal. Profesora titular de contabilidad en Navodit Higher Secondary Boarding School (2002-2005), Katmandú, Nepal.