25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Homoseksualizm zostä podwäony i zepchni¿ty w dó¿ przez g¿ówne nurty wp¿ywów spo¿eczno-kulturowych w ró¿nych spo¿ecze¿stwach. Jednak ¿aden z tych spo¿ecznych efektów nie móg¿ go wyeliminowä. Obowi¿zkiem kädej spo¿eczno¿ci lub ludzko¿ci jest ochrona przed infekcjami lub chorobami zwi¿zanymi z ich zachowaniami seksualnymi. Niniejsze badanie mówi, aby ujawni¿ ukryt¿ spo¿eczno¿¿ do badä naukowych przy u¿yciu techniki próbkowania sterowanego przez respondenta.

Produktbeschreibung
Homoseksualizm zostä podwäony i zepchni¿ty w dó¿ przez g¿ówne nurty wp¿ywów spo¿eczno-kulturowych w ró¿nych spo¿ecze¿stwach. Jednak ¿aden z tych spo¿ecznych efektów nie móg¿ go wyeliminowä. Obowi¿zkiem kädej spo¿eczno¿ci lub ludzko¿ci jest ochrona przed infekcjami lub chorobami zwi¿zanymi z ich zachowaniami seksualnymi. Niniejsze badanie mówi, aby ujawni¿ ukryt¿ spo¿eczno¿¿ do badä naukowych przy u¿yciu techniki próbkowania sterowanego przez respondenta.
Autorenporträt
Dr D. Ajith Karawita, MBBS, PgDip & MD Venereology po¿wi¿ca swoj¿ karier¿ studiuj¿c i pracuj¿c w dziedzinie zakäe¿ przenoszonych drog¿ p¿ciow¿ i medycyny HIV. Szczególnie interesuj¿ mnie grupy mniejszo¿ci seksualnych, badanie to wynika z mojego zainteresowania studiami m¿¿czyzn uprawiaj¿cych seks z m¿¿czyznami (MSM).