36,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in über 4 Wochen
  • Broschiertes Buch

Naukowcy zajmuj¿cy si¿ chwastami, agronomowie i rolnicy zdaj¿ sobie spraw¿, ¿e chwasty stanowi¿ powän¿ przeszkod¿ w produkcji ro¿linnej. Sposób dziäania lub uci¿¿liwo¿ci waha si¿ od zera do niesko¿czono¿ci, od niszczycielskich gatunków paso¿ytniczych lub gatunków ¿miertelnych przez ich toksyny, do gatunków konkurencyjnych po prostu obecnych i dziel¿cych si¿. W tej sytuacji, bior¿c pod uwag¿ rozmiar strat w plonach, konieczna staje si¿ intensyfikacja i doskonalenie sposobów zwalczania chwastów. Taki jest kontekst naszej pracy, która polega na ocenie strat w plonie w zale¿no¿ci od dwóch poziomów…mehr

Produktbeschreibung
Naukowcy zajmuj¿cy si¿ chwastami, agronomowie i rolnicy zdaj¿ sobie spraw¿, ¿e chwasty stanowi¿ powän¿ przeszkod¿ w produkcji ro¿linnej. Sposób dziäania lub uci¿¿liwo¿ci waha si¿ od zera do niesko¿czono¿ci, od niszczycielskich gatunków paso¿ytniczych lub gatunków ¿miertelnych przez ich toksyny, do gatunków konkurencyjnych po prostu obecnych i dziel¿cych si¿. W tej sytuacji, bior¿c pod uwag¿ rozmiar strat w plonach, konieczna staje si¿ intensyfikacja i doskonalenie sposobów zwalczania chwastów. Taki jest kontekst naszej pracy, która polega na ocenie strat w plonie w zale¿no¿ci od dwóch poziomów zachwaszczenia oraz w zale¿no¿ci od ró¿nych dawek azotu i wody. Do badä polowych, w sytuacji konkurencji dwuspecyficznej (chwast - ro¿lina uprawna), wykorzystali¿my do protoko¿u do¿wiadczalnego poletko naturalnie zachwaszczone.
Autorenporträt
Nació en 1985 en Mostaganem, donde estudió ciencias agronómicas especializadas en protección de plantas entre 2007 y 2012 en la Universidad Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem y preparó una tesis en el campo de la ciencia de las malas hierbas bajo la dirección del Sr. F. HAOUARA con el fin de obtener su diploma de Ingeniero de Estado en ciencias agronómicas.