42,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta miäa na celu ustalenie mo¿liwo¿ci zastosowania rachunkowo¿ci kryminalistycznej w organizacjach jako antidotum na wyzwania operacyjne poprzez przegl¿d literatury i porównania przekrojowe w niektórych kluczowych sektorach gospodarki, poparte badaniami empirycznymi. Ostateczna analiza wykazäa, ¿e zastosowanie rachunkowo¿ci kryminalistycznej mo¿e stanowi¿ "uzupe¿nienie" i by¿ prowadzone równolegle z istniej¿c¿ praktyk¿ audytu wewn¿trznego/kontroli.W badaniu zalecono, aby organizacje poprawi¿y niektóre kluczowe funkcje kontroli wewn¿trznej, takie jak podziä obowi¿zków, odpowiedni nadzór…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta miäa na celu ustalenie mo¿liwo¿ci zastosowania rachunkowo¿ci kryminalistycznej w organizacjach jako antidotum na wyzwania operacyjne poprzez przegl¿d literatury i porównania przekrojowe w niektórych kluczowych sektorach gospodarki, poparte badaniami empirycznymi. Ostateczna analiza wykazäa, ¿e zastosowanie rachunkowo¿ci kryminalistycznej mo¿e stanowi¿ "uzupe¿nienie" i by¿ prowadzone równolegle z istniej¿c¿ praktyk¿ audytu wewn¿trznego/kontroli.W badaniu zalecono, aby organizacje poprawi¿y niektóre kluczowe funkcje kontroli wewn¿trznej, takie jak podziä obowi¿zków, odpowiedni nadzór nad pracownikami, poprawa infrastruktury (¿rodowisko pracy, wyposäenie i systemy bezpiecze¿stwa), odpowiednie szkolenia i przekwalifikowanie pracowników oraz odpowiedni pakiet wynagrodze¿ dla pracowników w celu zmniejszenia szans na nadu¿ycia i niew¿äciwe praktyki. Ogólny skutek ustale¿ jest taki, ¿e pe¿ne zastosowanie rachunkowo¿ci kryminalistycznej w organizacjach jest mo¿liwe i konieczne, aby uzupe¿ni¿ istniej¿c¿ praktyk¿ audytu wewn¿trznego/kontroli w celu dalszego wzmocnienia kontroli wewn¿trznej organizacji, ograniczaj¿c tym samym ich wyzwania operacyjne.
Autorenporträt
El Dr. Ibrahim Yakasai Aminu nació en 1959. Es licenciado en contabilidad por la Universidad Ahmadu Bello de Zaria (Nigeria). Tiene una maestría en contabilidad y finanzas de la Universidad de Stirling, Escocia (Reino Unido) y un doctorado en contabilidad de la Universidad Bayero de Kano (Nigeria). Actualmente, es el jefe del Departamento de Contabilidad de la Academia de Policía de Nigeria.