29,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Interwencja procesów rehabilitacyjnych u kobiet po mastektomii wymaga zintegrowanego podej¿cia, uwzgl¿dniaj¿cego deficyt wydajno¿ci w ró¿nych obszarach zawodowych, wynikaj¿cy ze zmian w aspektach fizycznych, emocjonalnych i spo¿ecznych, który zas¿uguje na udziä zespo¿u multidyscyplinarnego, jak równie¿ rodziny. Niniejsze badania nie maj¿ charakteru eksperymentalnego, a ich celem jest okre¿lenie wydajno¿ci pracy poprzez ocen¿ obszarów dziäalno¿ci i umiej¿tno¿ci wykonawczych dla opracowania Przewodnika Rehabilitacji Umiej¿tno¿ci Wykonawczych z Modelu Ludzkiego Zawodu u Kobiet Po Mastektomii w…mehr

Produktbeschreibung
Interwencja procesów rehabilitacyjnych u kobiet po mastektomii wymaga zintegrowanego podej¿cia, uwzgl¿dniaj¿cego deficyt wydajno¿ci w ró¿nych obszarach zawodowych, wynikaj¿cy ze zmian w aspektach fizycznych, emocjonalnych i spo¿ecznych, który zas¿uguje na udziä zespo¿u multidyscyplinarnego, jak równie¿ rodziny. Niniejsze badania nie maj¿ charakteru eksperymentalnego, a ich celem jest okre¿lenie wydajno¿ci pracy poprzez ocen¿ obszarów dziäalno¿ci i umiej¿tno¿ci wykonawczych dla opracowania Przewodnika Rehabilitacji Umiej¿tno¿ci Wykonawczych z Modelu Ludzkiego Zawodu u Kobiet Po Mastektomii w wieku od 30 do 60 lat z obszaru fizjoterapii Szpitala Sociedad de Lucha Contra el Cáncer del Ecuador-Guayaquil. Ocenie poddano cztery obszary zawodowe: Aktywno¿¿ w ¿yciu codziennym, Aktywno¿¿ instrumentalna, Praca i uczestnictwo spo¿eczne i stwierdzono, ¿e uczestnictwo jako student, pracownik lub wolontariusz uleg¿o zmianie, co potwierdza wyst¿powanie deficytów w wydajno¿ci pracy.
Autorenporträt
Priscilla María Franco Acosta, B.A. in Occupational Therapy, Universiteit van Guayaquil, momenteel werkzaam bij Psycho-Center.Mary Vélez Almea. Licentiaat Bedrijfstherapie, Specialist in Onderwijs- en Sociale Ontwikkelingsprojecten, Master in het Hoger Onderwijs. Voorzitter van het Landelijk Netwerk voor ArbeidsTherapeutische Loopbanen van de Ec.