27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsza ksi¿¿ka analizuje wk¿ad ró¿nych my¿licieli w teori¿ procesu pracy. G¿ówny nacisk po¿o¿ony jest na wk¿ad Karola Marksa i Bravermana w proces pracy w spo¿ecze¿stwie kapitalistycznym. Proces pracy odnosi si¿ do zwi¿zku mi¿dzy si¿¿ robocz¿ a jej prac¿. Podstawowym dziäaniem procesu pracy jest zmiana surowca w u¿yteczne dobra poprzez prac¿ ludzk¿ przy u¿yciu danych narz¿dzi lub technologii, co zaspokaja ludzk¿ potrzeb¿. Badanie procesu pracy oferuje jedyn¿ i wp¿ywow¿ wersj¿ tego, jak praca jest zorganizowana w spo¿ecze¿stwach kapitalistycznych. Podstawow¿ my¿l¿ teorii procesu pracy jest…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsza ksi¿¿ka analizuje wk¿ad ró¿nych my¿licieli w teori¿ procesu pracy. G¿ówny nacisk po¿o¿ony jest na wk¿ad Karola Marksa i Bravermana w proces pracy w spo¿ecze¿stwie kapitalistycznym. Proces pracy odnosi si¿ do zwi¿zku mi¿dzy si¿¿ robocz¿ a jej prac¿. Podstawowym dziäaniem procesu pracy jest zmiana surowca w u¿yteczne dobra poprzez prac¿ ludzk¿ przy u¿yciu danych narz¿dzi lub technologii, co zaspokaja ludzk¿ potrzeb¿. Badanie procesu pracy oferuje jedyn¿ i wp¿ywow¿ wersj¿ tego, jak praca jest zorganizowana w spo¿ecze¿stwach kapitalistycznych. Podstawow¿ my¿l¿ teorii procesu pracy jest degradacja pracy we wspó¿czesnych spo¿ecze¿stwach kapitalistycznych.
Autorenporträt
ISHFAQ MAJEED es investigador senior en el departamento de sociología de la Universidad Musulmana de Aligarh, Aligarh, Utter Pradesh India, con especialización en el campo de la sociología y la sociología del trabajo. El autor ha publicado tres artículos en revistas nacionales e internacionales y dos capítulos de libros.