38,99 €
Versandkostenfrei*
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsza ksi¿¿ka zawiera holistyczne podej¿cie do formu¿owania skali, w tym teori¿ rozwoju skali jako techniki analizy danych jaköciowych w rozdziale 1. Aby u¿atwi¿ studentom studiowanie, zrozumienie i pomóc przezwyci¿¿y¿ niektóre z nieod¿¿cznych trudnöci zwi¿zanych z tym tematem, w nast¿pnej cz¿¿ci podano szczegó¿ow¿ procedur¿ tworzenia skali i jej analiz¿. Jest to encyklopedyczny zbiór skal jaköciowych sformu¿owanych, zwalidowanych i przetestowanych skal wiedzy, postawy, ¿wiadomöci, postrzeganego zm¿czenia, satysfakcji, wiedzy, atrybutów psychospöecznych i ró¿nych list kontrolnych w.…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsza ksi¿¿ka zawiera holistyczne podej¿cie do formu¿owania skali, w tym teori¿ rozwoju skali jako techniki analizy danych jaköciowych w rozdziale 1. Aby u¿atwi¿ studentom studiowanie, zrozumienie i pomóc przezwyci¿¿y¿ niektóre z nieod¿¿cznych trudnöci zwi¿zanych z tym tematem, w nast¿pnej cz¿¿ci podano szczegó¿ow¿ procedur¿ tworzenia skali i jej analiz¿. Jest to encyklopedyczny zbiór skal jaköciowych sformu¿owanych, zwalidowanych i przetestowanych skal wiedzy, postawy, ¿wiadomöci, postrzeganego zm¿czenia, satysfakcji, wiedzy, atrybutów psychospöecznych i ró¿nych list kontrolnych w.
Autorenporträt
La Dra. Sucheta Singh se dedica a la investigación, la enseñanza y la extensión de la educación desde hace más de 16 años para el desarrollo de módulos de investigación.El Dr. A. P. Singh trabaja como profesor asistente de química y participa en la investigación desde hace dos décadas.La profesora Promila Sharma es la antigua directora de gestión de recursos y ha trabajado mucho en métodos de investigación.