27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejszy numer zawiera metodologi¿ badä jako¿ciowych i ilo¿ciowych dotycz¿cych bardzo wänego w obecnym kontek¿cie edukacyjnym zjawiska, jakim jest inkluzja edukacyjna studentów z niepe¿nosprawno¿ci¿ w szko¿ach wy¿szych. Nale¿y wyjäni¿, ¿e badanie dotyczy postrzegania przez pe¿nosprawnych studentów uczelni wy¿szych ich niepe¿nosprawnych rówie¿ników. Uzyskane wyniki sk¿aniaj¿ do wänej refleksji nad potrzeb¿ podnoszenia ¿wiadomo¿ci i eksponowania problematyki niepe¿nosprawno¿ci w¿ród studentów uczelni wy¿szych, w celu rozwijania praktyk inkluzywnych w spo¿eczno¿ci studenckiej.

Produktbeschreibung
Niniejszy numer zawiera metodologi¿ badä jako¿ciowych i ilo¿ciowych dotycz¿cych bardzo wänego w obecnym kontek¿cie edukacyjnym zjawiska, jakim jest inkluzja edukacyjna studentów z niepe¿nosprawno¿ci¿ w szko¿ach wy¿szych. Nale¿y wyjäni¿, ¿e badanie dotyczy postrzegania przez pe¿nosprawnych studentów uczelni wy¿szych ich niepe¿nosprawnych rówie¿ników. Uzyskane wyniki sk¿aniaj¿ do wänej refleksji nad potrzeb¿ podnoszenia ¿wiadomo¿ci i eksponowania problematyki niepe¿nosprawno¿ci w¿ród studentów uczelni wy¿szych, w celu rozwijania praktyk inkluzywnych w spo¿eczno¿ci studenckiej.
Autorenporträt
Graciela Hoyos Ruiz - Doctoraat in lichamelijke en artistieke activiteiten aan de Universiteit van Extremadura Spanje. Professor en onderzoeker aan de Universiteit van Sonora.Andrea Elisa Salas Hoyos - Lerares in het bijzonder onderwijs aan de lerarenopleiding van Hermosillo.Javier Fernando Cuevas Ríos - Bachelor in psychologie aan de Universiteit van Sonora.