41,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 6-10 Tagen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
21 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Wszystkie osoby cierpi¿ce na przewlek¿e choroby niezakäne musz¿ opanowä najbardziej odpowiednie techniki terapeutyczne, aby samodzielnie radzi¿ sobie ze swoim schorzeniem. Wynika z tego potrzeba zaj¿cia si¿ w sposób zintegrowany i spójny strategiami s¿u¿¿cymi osi¿gni¿ciu tych celów. Zmiana wymiaru tradycyjnego nauczania oraz potrzeba przyznania beneficjentom samodzielno¿ci poznawczo-terapeutycznej to g¿ówne cele proponowane w tej pracy naukowej.

Produktbeschreibung
Wszystkie osoby cierpi¿ce na przewlek¿e choroby niezakäne musz¿ opanowä najbardziej odpowiednie techniki terapeutyczne, aby samodzielnie radzi¿ sobie ze swoim schorzeniem. Wynika z tego potrzeba zaj¿cia si¿ w sposób zintegrowany i spójny strategiami s¿u¿¿cymi osi¿gni¿ciu tych celów. Zmiana wymiaru tradycyjnego nauczania oraz potrzeba przyznania beneficjentom samodzielno¿ci poznawczo-terapeutycznej to g¿ówne cele proponowane w tej pracy naukowej.
Autorenporträt
Es Profesor de la Universidad de Oriente, Vicedecano de la Facultad de Cultura Física. Máster en Actividad Física Comunitaria y Doctor en Ciencias. Posee publicaciones en revistas de primer nivel y ponencias en eventos internacionales sobre Psicomotricidad, Actividad física y salud.