45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V Rossii prodolzhaetsq ätap komplexnyh preobrazowanij, cel'ü kotoryh qwlqetsq wywod strany na nowuü traektoriü social'no-äkonomicheskogo razwitiq. V ätih uslowiqh ob#ektiwno aktualiziruetsq wnimanie k regional'nom aspektu uprawleniq, t.k. na territorial'nye organy wlasti wozlagaetsq osnownaq otwetstwennost' za rezul'taty social'no- äkonomicheskogo razwitiq regiona.Obobschenie opyta territorial'nogo planirowaniq swidetel'stwuet, chto segodnq prakticheski wse sub#ekty federacii imeüt strategicheskie plany ili perspektiwnye programmy social'no-äkonomicheskogo razwitiq, kotorye, odnako, w…mehr

Produktbeschreibung
V Rossii prodolzhaetsq ätap komplexnyh preobrazowanij, cel'ü kotoryh qwlqetsq wywod strany na nowuü traektoriü social'no-äkonomicheskogo razwitiq. V ätih uslowiqh ob#ektiwno aktualiziruetsq wnimanie k regional'nom aspektu uprawleniq, t.k. na territorial'nye organy wlasti wozlagaetsq osnownaq otwetstwennost' za rezul'taty social'no- äkonomicheskogo razwitiq regiona.Obobschenie opyta territorial'nogo planirowaniq swidetel'stwuet, chto segodnq prakticheski wse sub#ekty federacii imeüt strategicheskie plany ili perspektiwnye programmy social'no-äkonomicheskogo razwitiq, kotorye, odnako, w bol'shinstwe swoem malo wostrebowany w real'noj praktike regional'nogo uprawleniq.Analiz prichin nizkoj wostrebowannosti strategicheskih planow pokazal, chto hotq metodologiq strategicheskogo planirowaniq w literature imeet dostatochno polnoe obosnowanie, organizaciq processow razrabotki planow i ih realizacii na praktike slabo skoordinirowany.V monografii predstawleny teoreticheskoe obosnowanie i razrabotka naprawlenij formirowaniq organizacionnogo mehanizma uprawleniq processom razrabotki i realizacii strategicheskogo plana social'no-äkonomicheskogo razwitiq regiona.
Autorenporträt
Francewa-Kostenko Elena Ewtifeewna ¿ k.ä.n., docent kafedry äkonomicheskoj teorii GOU VPO «Volgo-Vqtskaq akademiq gosudarstwennoj sluzhby» g.Nizhnego Nowgoroda RF. Imeet 26 publikacij, iz nih 7 uchebno-metodicheskih rabot i 19 nauchnyh rabot, ispol'zuemyh w pedagogicheskoj praktike.