45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Rassmotreny koncepciq i metodologicheskie aspekty formirowaniq klasternoj strategii regionow. Pokazana rol' gosudarstwa w razwitii klasterow w Respublike Belarus'. Znachitel'noe wnimanie udeleno organizacionno-prawowym mehanizmam sozdaniq i razwitiq klasterow w agropromyshlennom komplexe respubliki. Kniga prednaznachena dlq nauchnyh rabotnikow, prepodawatelej i menedzherow, interesuüschihsq kak woprosami ustojchiwogo razwitiq regionow, tak i problemami innowacionnoj deqtel'nosti predpriqtij real'nogo sektora äkonomiki.

Produktbeschreibung
Rassmotreny koncepciq i metodologicheskie aspekty formirowaniq klasternoj strategii regionow. Pokazana rol' gosudarstwa w razwitii klasterow w Respublike Belarus'. Znachitel'noe wnimanie udeleno organizacionno-prawowym mehanizmam sozdaniq i razwitiq klasterow w agropromyshlennom komplexe respubliki. Kniga prednaznachena dlq nauchnyh rabotnikow, prepodawatelej i menedzherow, interesuüschihsq kak woprosami ustojchiwogo razwitiq regionow, tak i problemami innowacionnoj deqtel'nosti predpriqtij real'nogo sektora äkonomiki.
Autorenporträt
Kandidat nauk, docent. Uchönyj w oblasti priwatizacii gossobstwennosti, reformirowaniq predpriqtij real'nogo sektora äkonomiki.Awtor bolee 80 nauchnyh rabot, statej i uchebnyh posobij.Naibolee znachimye raboty: "Innowacionnaq deqtel'nost' predpriqtij", "Osnowy restrukturizacii predpriqtiq", "Innowacionnoe razwitie agropromyshlennogo komplexa".