27,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Badanie to zostäo przeprowadzone w celu oceny praktyk w zakresie gospodarki odpadami stäymi w szpitalach w Makurdi, Benue State, Nigeria, w celu oceny charakteru (rodzaju, ilo¿ci i toksyczno¿ci) odpadów wytwarzanych w szpitalach na tym obszarze. Okre¿lono i zbadano praktyki w zakresie gospodarki odpadami przyj¿te przez szpitale na tym obszarze. Jak równie¿ zbadanie wp¿ywu na ¿rodowisko praktyk w zakresie gospodarowania odpadami przyj¿tych przez szpitale. Hipoteza badawcza testuje istotne ró¿nice pomi¿dzy praktykami w zakresie gospodarki odpadami w kategoriach szpitali na obszarze miejskim…mehr

Produktbeschreibung
Badanie to zostäo przeprowadzone w celu oceny praktyk w zakresie gospodarki odpadami stäymi w szpitalach w Makurdi, Benue State, Nigeria, w celu oceny charakteru (rodzaju, ilo¿ci i toksyczno¿ci) odpadów wytwarzanych w szpitalach na tym obszarze. Okre¿lono i zbadano praktyki w zakresie gospodarki odpadami przyj¿te przez szpitale na tym obszarze. Jak równie¿ zbadanie wp¿ywu na ¿rodowisko praktyk w zakresie gospodarowania odpadami przyj¿tych przez szpitale. Hipoteza badawcza testuje istotne ró¿nice pomi¿dzy praktykami w zakresie gospodarki odpadami w kategoriach szpitali na obszarze miejskim Makurdi. Przyj¿to projekt badawczy obejmuj¿cy szpitale z ró¿nych kategorii; dydaktyczne, rz¿dowe i prywatne szpitale wykorzystuj¿ce próbki, które s¿ przedstawicielami ró¿nych kategorii. Badana populacja obejmuje pracowników szpitali, osoby zbieraj¿ce odpady, pacjentów i ich opiekunów, którzy wytwarzaj¿ odpady.
Autorenporträt
Los autores, Makyur, O. A, Inyang, O. E y Asemanya, A. A, imparten clases en el Departamento de Gestión de Hostelería y Turismo de la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la Universidad Federal de Wuakri, en el estado de Taraba (Nigeria). Son jóvenes investigadores cuyo objetivo es adquirir conocimientos y ejercer una influencia en ellos mediante la investigación y la enseñanza.