20,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 20.01.2024
payback
10 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

ABOUTDZIA¿ BADA¿, PLANOWANIA I ROZWOJUDziä Planowania Badä i Rozwoju nazwany w skrócie RP&D; rozpocz¿¿ prac¿ w 2016 roku w ramach TMSS Health Sector. G¿ównym zadaniem RP&D jest prowadzenie wysokiej jako¿ci badä we wszystkich gä¿ziach zdrowia publicznego i nauk medycznych, a tak¿e poprawa warunków ¿ycia ludzi w celu generowania i rozpowszechniania nowych innowacji oraz wiedzy na rzecz zrównowäonego rozwoju. G¿ównym zadaniem tego departamentu jest równie¿ formu¿owanie planów (krótko-, ¿rednio- i d¿ugoterminowych) dotycz¿cych ogólnego rozwoju sektora zdrowia TMSS. RP&D oferuje równie¿ szkolenia…mehr

Produktbeschreibung
ABOUTDZIA¿ BADA¿, PLANOWANIA I ROZWOJUDziä Planowania Badä i Rozwoju nazwany w skrócie RP&D; rozpocz¿¿ prac¿ w 2016 roku w ramach TMSS Health Sector. G¿ównym zadaniem RP&D jest prowadzenie wysokiej jako¿ci badä we wszystkich gä¿ziach zdrowia publicznego i nauk medycznych, a tak¿e poprawa warunków ¿ycia ludzi w celu generowania i rozpowszechniania nowych innowacji oraz wiedzy na rzecz zrównowäonego rozwoju. G¿ównym zadaniem tego departamentu jest równie¿ formu¿owanie planów (krótko-, ¿rednio- i d¿ugoterminowych) dotycz¿cych ogólnego rozwoju sektora zdrowia TMSS. RP&D oferuje równie¿ szkolenia dla specjalistów i rozwój wysokiej jako¿ci zasobów ludzkich dla celów lokalnych, regionalnych, krajowych i mi¿dzynarodowych.
Autorenporträt
Md. Matiur Rahman, MBBS, MPH, PhDProfesor Asociado, Departamento de Salud Pública (DPH).Universidad de Ciencia y Tecnología de Pundra (PUB), Bangladesh y Director Ejecutivo Adjunto, TMSS, Bangladesh Md. Aminur Rahman, PhDDirector del Instituto de Investigación y Desarrollo de Pundra (PIRD), PUB Md. Rahidul Islam, MPhil Fellow. Asociado de investigación. TMSS Sector de la Salud