36,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
payback
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Epistemologia tradycyjnie zak¿adäa, ¿e zadanie analizy ludzkiej wiedzy, o ile by¿o to zadanie filozoficzne, mo¿e by¿ wykonane a priori, albo poprzez analiz¿ koncepcyjn¿, logiczn¿, albo transcendentaln¿; bez konieczno¿ci uciekania si¿ zatem do wyników badä empirycznych. Quine (1969), broni¿a tezy, ¿e ten sposób post¿powania jest b¿¿dny i ¿e epistemologia powinna by¿ naturalizowana. Taka naturalizacja oznaczäa, ¿e epistemologia powinna zrezygnowä z procedur spekulacyjnych i a priori, które j¿ charakteryzowäy i stä si¿ cz¿¿ci¿ nauk empirycznych.Niniejsza ksi¿¿ka ma na celu wprowadzenie czytelnika…mehr

Produktbeschreibung
Epistemologia tradycyjnie zak¿adäa, ¿e zadanie analizy ludzkiej wiedzy, o ile by¿o to zadanie filozoficzne, mo¿e by¿ wykonane a priori, albo poprzez analiz¿ koncepcyjn¿, logiczn¿, albo transcendentaln¿; bez konieczno¿ci uciekania si¿ zatem do wyników badä empirycznych. Quine (1969), broni¿a tezy, ¿e ten sposób post¿powania jest b¿¿dny i ¿e epistemologia powinna by¿ naturalizowana. Taka naturalizacja oznaczäa, ¿e epistemologia powinna zrezygnowä z procedur spekulacyjnych i a priori, które j¿ charakteryzowäy i stä si¿ cz¿¿ci¿ nauk empirycznych.Niniejsza ksi¿¿ka ma na celu wprowadzenie czytelnika w problematyk¿ pochodzenia i ewolucji wiedzy naukowej. Praca ta jest wynikiem mojego akademickiego do¿wiadczenia, które zostäo wzbogacone wynikami moich badä oraz wk¿adem moich kolegów naukowców, którzy wzbogacili tre¿¿ tej ksi¿¿ki, w celu wniesienia wk¿adu w filozoficzn¿ debat¿ na temat Epistemologii, jako aktualnego generatora wiedzy naukowej lub teorii wiedzy.
Autorenporträt
Diácono permanente, Venezolano, investigador adscrito al Laboratorio de Investigaciones Semióticas y Antropológicas en la Línea de Investigación: Lo Sagrado y la Diversidad Religiosa, Doctorado en Ciencias Humanas. Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia. Miembro de la Asociación Venezolana de Semiótica. Docente Universitario.