35,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
18 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsza ksi¿¿ka zawiera przegl¿d oceny cyklu ¿ycia ¿rodowiska, metodologi¿ i wybrane studia przypadków z sektora rolno-spo¿ywczego i produkcji materiäów budowlanych. W cz¿¿ci wst¿pnej przedstawiono przegl¿d zanieczyszcze¿ ¿rodowiska, zmian klimatycznych i porozumienia paryskiego oraz sposób, w jaki my¿lenie w kategoriach cyklu ¿ycia pomaga wyeliminowä problemy ¿rodowiskowe. Rozdziäy zostäy po¿wi¿cone metodologii LCA, wskazówkom dotycz¿cym pracy w terenie, sposobom przygotowania inwentaryzacji cyklu ¿ycia oraz wybranym studiom przypadków. Ksi¿¿ka ta jest polecana studentom kierunków…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsza ksi¿¿ka zawiera przegl¿d oceny cyklu ¿ycia ¿rodowiska, metodologi¿ i wybrane studia przypadków z sektora rolno-spo¿ywczego i produkcji materiäów budowlanych. W cz¿¿ci wst¿pnej przedstawiono przegl¿d zanieczyszcze¿ ¿rodowiska, zmian klimatycznych i porozumienia paryskiego oraz sposób, w jaki my¿lenie w kategoriach cyklu ¿ycia pomaga wyeliminowä problemy ¿rodowiskowe. Rozdziäy zostäy po¿wi¿cone metodologii LCA, wskazówkom dotycz¿cym pracy w terenie, sposobom przygotowania inwentaryzacji cyklu ¿ycia oraz wybranym studiom przypadków. Ksi¿¿ka ta jest polecana studentom kierunków in¿ynierskich i ¿cis¿ych, którzy studiuj¿ zarz¿dzanie ¿rodowiskiem i zrównowäone programy in¿ynierskie oraz praktykom.
Autorenporträt
El Dr. A. K. Kulatunga es profesor titular del Departamento de Fabricación e Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Peradeniya (Sri Lanka). Es doctor por la Universidad de Tecnología de Sidney (Australia). Es miembro del SETAC del PNUMA sobre la iniciativa del ciclo de vida, del CMILT (Reino Unido), del SMIISE (Estados Unidos) y del MERSCP.