28,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
Entspannt einkaufen: verlängerte Rückgabefrist1) bis zum 15.01.2023
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Zaobserwowali¿my i jeste¿my zdania, ¿e procedura przebiega nast¿puj¿co: ucze¿ przychodzi do klasy, siada przed tablic¿, wchodzi nauczyciel, rozpoczyna si¿ relacja nauczanie-uczenie si¿, ucze¿ reprezentuje koncepcj¿ uczenia si¿, jej przeciwie¿stwem i uzupe¿nieniem jest nauczanie, t¿ koncepcj¿ reprezentuje nauczyciel. Niezale¿nie od zapisania ucznia i wynagrodzenia nauczyciela, istnieje niewypowiedziana umowa w tej relacji, w której jeden uczy si¿, a drugi naucza; ta relacja mo¿e by¿ do pewnego stopnia automatyczna, wyalienowana, mo¿e by¿ ¿¿daniem spo¿ecznym, porz¿dkiem rodzinnym; ale kiedy …mehr

Produktbeschreibung
Zaobserwowali¿my i jeste¿my zdania, ¿e procedura przebiega nast¿puj¿co: ucze¿ przychodzi do klasy, siada przed tablic¿, wchodzi nauczyciel, rozpoczyna si¿ relacja nauczanie-uczenie si¿, ucze¿ reprezentuje koncepcj¿ uczenia si¿, jej przeciwie¿stwem i uzupe¿nieniem jest nauczanie, t¿ koncepcj¿ reprezentuje nauczyciel. Niezale¿nie od zapisania ucznia i wynagrodzenia nauczyciela, istnieje niewypowiedziana umowa w tej relacji, w której jeden uczy si¿, a drugi naucza; ta relacja mo¿e by¿ do pewnego stopnia automatyczna, wyalienowana, mo¿e by¿ ¿¿daniem spo¿ecznym, porz¿dkiem rodzinnym; ale kiedy staje si¿ autentyczna, to znaczy, ¿e poszukuje si¿ prawdy, nikt nie mo¿e jej zniszczy¿ ani zepsu¿; przez czas trwania kursu i tej relacji, oko¿o trzech lub czterech miesi¿cy, käda ze stron jest poddana magicznej relacji, w której jedna uczy si¿, a druga naucza, niezale¿nie od ich osobistego do¿wiadczenia. Potem mo¿ecie rozmawiä o wszystkim, o tym, co ucze¿ woli, o tym, czego potrzebuje nauczyciel, o tre¿ci programu, krótko mówi¿c, o tym, co wam si¿ podoba.
Autorenporträt
Licenciado en Humanidades (Filosofía), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); Maestro en Estudios Latinoamericanos (Filosofía) Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Docente Tutor Investigador del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS).