27,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Celem pracy by¿o zbadanie uwarunkowä i rozpowszechnienia rutynowych szczepie¿ ochronnych u dzieci w stanie Sokoto, w pó¿nocno-zachodniej Nigerii. Wyniki badä wskazuj¿, ¿e zasi¿g rutynowych szczepie¿ ochronnych jest nadal bardzo niski w stanie Sokoto w porównaniu z krajowym celem 80% pokrycia (Plan strategiczny RI 2013-2015). Ponadto, badania te wykazäy, ¿e poziom szczepie¿ w stanie Sokoto jest najgorszy spo¿ród 36 stanów Nigerii - tylko 3% dzieci otrzymuje szczepionk¿ pentawalentn¿ do czasu uko¿czenia pierwszych urodzin. Wyzwania zwi¿zane z zasi¿giem szczepie¿ ochronnych w stanie Sokoto…mehr

Produktbeschreibung
Celem pracy by¿o zbadanie uwarunkowä i rozpowszechnienia rutynowych szczepie¿ ochronnych u dzieci w stanie Sokoto, w pó¿nocno-zachodniej Nigerii. Wyniki badä wskazuj¿, ¿e zasi¿g rutynowych szczepie¿ ochronnych jest nadal bardzo niski w stanie Sokoto w porównaniu z krajowym celem 80% pokrycia (Plan strategiczny RI 2013-2015). Ponadto, badania te wykazäy, ¿e poziom szczepie¿ w stanie Sokoto jest najgorszy spo¿ród 36 stanów Nigerii - tylko 3% dzieci otrzymuje szczepionk¿ pentawalentn¿ do czasu uko¿czenia pierwszych urodzin. Wyzwania zwi¿zane z zasi¿giem szczepie¿ ochronnych w stanie Sokoto przypisuje si¿ niezdolno¿ci matek/opiekunów do zabrania dziecka do o¿rodka zdrowia, nieznajomo¿ci schematu szczepie¿, braku ¿wiadomo¿ci potrzeby szczepie¿, nieobecno¿ci osób wykonuj¿cych szczepienia, zapominalstwu, braku poczucia potrzeby, obawie przed AEFI, nieznajomo¿ci miejsca i czasu, braku wiary/niewiary w szczepienia, braku szczepionek w o¿rodkach zdrowia. Badanie zaleca, aby rz¿d do¿o¿y¿ dodatkowych starä w celu uwräliwienia opiekunów i doradzania im, jak wäne jest zabieranie dzieci na szczepienia do placówek s¿u¿by zdrowia.
Autorenporträt
Usman Tijjani es consultor de seguimiento, evaluación y aprendizaje (MEL) de programas de salud pública en el estado de Kaduna, en el noroeste de Nigeria, con experiencia en el establecimiento de sistemas de seguimiento y evaluación, sistemas de información y gestión sanitaria (HMIS), investigación (cuantitativa y cualitativa) y gestión del conocimiento.