38,99 €
inkl. MwSt.
Versandfertig in 2-4 Wochen
19 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Niniejsze studium zajmuje si¿ analiz¿ decentralizacyjnego systemu dystrybucji bud¿etu, którego celem jest zniwelowanie ró¿nic w Peru, poniewä pästwo peruwiäskie musi zaspokoi¿ ró¿ne potrzeby spo¿ecze¿stwa w zakresie dóbr i us¿ug, niezale¿nie od miejsca lub regionu, rozproszenia lub miejsca, w którym znajduje si¿ obywatel, zgodnie z ustaw¿ nr 29792 o zasadach integracji spo¿ecznej, w celu zmniejszenia ubóstwa. Jak podaje ONZ, ubóstwo jest uwäane za wielowymiarowe, na które sk¿ada si¿ brak: zdrowia (odnosimy si¿ do od¿ywiania i umieralno¿ci niemowl¿t), edukacji (uwäamy lata nauki i ucz¿szczanie…mehr

Produktbeschreibung
Niniejsze studium zajmuje si¿ analiz¿ decentralizacyjnego systemu dystrybucji bud¿etu, którego celem jest zniwelowanie ró¿nic w Peru, poniewä pästwo peruwiäskie musi zaspokoi¿ ró¿ne potrzeby spo¿ecze¿stwa w zakresie dóbr i us¿ug, niezale¿nie od miejsca lub regionu, rozproszenia lub miejsca, w którym znajduje si¿ obywatel, zgodnie z ustaw¿ nr 29792 o zasadach integracji spo¿ecznej, w celu zmniejszenia ubóstwa. Jak podaje ONZ, ubóstwo jest uwäane za wielowymiarowe, na które sk¿ada si¿ brak: zdrowia (odnosimy si¿ do od¿ywiania i umieralno¿ci niemowl¿t), edukacji (uwäamy lata nauki i ucz¿szczanie do szko¿y) oraz jako¿ci ¿ycia (uwäamy paliwo do gotowania, wod¿ pitn¿, oczyszczanie ¿cieków domowych, elektryczno¿¿, mieszkanie i w¿asn¿ w¿asno¿¿).
Autorenporträt
Luis Enrique Calle Perez, Public Accountant aan de privé-universiteit van Chiclayo/Peru, met een Master en Doctoraat in Publiek Management en Bestuur aan de privé-universiteit Cesar Vallejo/Peru. Hij is werkzaam als adviseur bedrijfsboekhouding en bekleedt tevens diverse administratieve managementfuncties binnen het Openbaar Bestuur van Peru.