18,99 €
inkl. MwSt.

Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
9 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

O ksi¿¿ce Ta ksi¿¿ka analizuje wp¿yw niektórych wersetów Koranu na praktyki komunikacji masowej. Zauwäono, ¿e praktyki masowej komunikacji odgrywaj¿ wän¿ rol¿, na przyk¿ad: zbieranie i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach w ¿rodowisku, zarówno w obr¿bie danego spo¿ecze¿stwa, jak i poza nim; ustalanie porz¿dku dziennego populacji i pomoc w ksztätowaniu ¿ycia; przekazywanie dziedzictwa spo¿ecznego nowym cz¿onkom spo¿ecze¿stwa; itp. Zauwäono jednak, ¿e podczas odgrywania takich ról, wiele wersetów Koranu Chwalebnego ¿wiadczy o jego g¿ównych koncepcjach, które zostäy zbadane. Zauwäa si¿…mehr

Produktbeschreibung
O ksi¿¿ce Ta ksi¿¿ka analizuje wp¿yw niektórych wersetów Koranu na praktyki komunikacji masowej. Zauwäono, ¿e praktyki masowej komunikacji odgrywaj¿ wän¿ rol¿, na przyk¿ad: zbieranie i rozpowszechnianie informacji o wydarzeniach w ¿rodowisku, zarówno w obr¿bie danego spo¿ecze¿stwa, jak i poza nim; ustalanie porz¿dku dziennego populacji i pomoc w ksztätowaniu ¿ycia; przekazywanie dziedzictwa spo¿ecznego nowym cz¿onkom spo¿ecze¿stwa; itp. Zauwäono jednak, ¿e podczas odgrywania takich ról, wiele wersetów Koranu Chwalebnego ¿wiadczy o jego g¿ównych koncepcjach, które zostäy zbadane. Zauwäa si¿ jednak, ¿e podczas odgrywania takich ról wiele wersetów Koranu Chwalebnego ¿wiadczy o jego g¿ównych koncepcjach, które zostäy zbadane. Jest to wskänik tego, ¿e wersety Koranu maj¿ wp¿yw na praktyki komunikacji masowej. Uwäa si¿, ¿e praca ta ma raczej na celu otwarcie nowej perspektywy w dziedzinie masowej komunikacji, a raczej wywo¿uje dalsz¿ dyskusj¿.
Autorenporträt
Aliy Abdulwahid Adebisi ha enseñado en el Departamento de la Universidad Árabe de Ado Ekiti (Nigeria) como profesor adjunto. Es licenciado en Educación, Máster en Árabe y Doctor en Derecho de las Universidades de Ado Ekiti, Ilorin y Maiduguri. Actualmente es candidato al doctorado en la Universidad Estatal de Kogi, Anyigba Nigeria, con especial interés en la literatura árabe y la traducción