29,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
15 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

U francuzskoj fasoli maximal'naq wysota rasteniq (34,53 sm), razmah rastenij (31,46 sm), kolichestwo list'ew na rastenii (15,73) i kolichestwo wetwej (7,66) nablüdalis' pri obrabotke GA3 200 ppm (T4), w to wremq kak minimal'naq wysota rasteniq (25,93 sm), razmah rastenij (24,70 sm), kolichestwo list'ew na rastenii (11,66) i kolichestwo wetwej (5,20) na rastenie sootwetstwenno nablüdalis' pri obrabotke (T8) Cikocelom 200 ppm. Obrabotka T9 (35,93) dnej do 50-procentnogo cweteniq byla naibolee äffektiwnoj dlq stimulirowaniq bolee rannego 50-procentnogo cweteniq i znachitel'no prewoshodila…mehr

Produktbeschreibung
U francuzskoj fasoli maximal'naq wysota rasteniq (34,53 sm), razmah rastenij (31,46 sm), kolichestwo list'ew na rastenii (15,73) i kolichestwo wetwej (7,66) nablüdalis' pri obrabotke GA3 200 ppm (T4), w to wremq kak minimal'naq wysota rasteniq (25,93 sm), razmah rastenij (24,70 sm), kolichestwo list'ew na rastenii (11,66) i kolichestwo wetwej (5,20) na rastenie sootwetstwenno nablüdalis' pri obrabotke (T8) Cikocelom 200 ppm. Obrabotka T9 (35,93) dnej do 50-procentnogo cweteniq byla naibolee äffektiwnoj dlq stimulirowaniq bolee rannego 50-procentnogo cweteniq i znachitel'no prewoshodila ostal'nye obrabotki. Bolee dlinnye zelenye struchki (19,50 sm) byli sobrany pri obrabotke (T2) GA3 100 ppm, w to wremq kak samye korotkie zelenye struchki (18,13 sm) byli sobrany pri obrabotke (T8) CCC 200 ppm. Obrabotka (T2) GA3 100 ppm dala maximal'noe kolichestwo zelenyh struchkow (44,57), urozhaj (0,140 kg) s rasteniq i urozhajnost' (119,70 c) s gektara, w to wremq kak naimen'shee kolichestwo zelenyh struchkow (37,46), urozhaj (0,095 kg) s rasteniq i urozhajnost' (81,29 c) s gektara nablüdalis' pri obrabotke (T8) CCC 200 ppm.
Autorenporträt
Professor R. R. Rathod V nastoqschee wremq rabotaet docentom kafedry sadowodstwa w CSMSS, COA, Kanchanwadi, Chh. Sambhadzhinagar (MS). V 2016 godu on poluchil kwalifikaciü NET, prowodimuü ASRB, N'ü-Deli. Imeet shestnadcatiletnij opyt prepodawaniq, polewoj raboty i rasprostraneniq znanij. On takzhe opublikowal 05 nauchnyh rabot i 15 populqrnyh statej.