33,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
17 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V stat'e predstawlenny teoreticheskie osnowy uprawleniq razwitiem kompaniej w sowremennyh uslowiqh. Rassmotrenna äkonomicheskaq suschnost' uprawleniq kompaniej. Vyqwlenny osnownye problemy uprawleniq predpriqtiem w sowremennyh uslowiqh. Osnownoe wnimanie udelenno strategicheskim metodam uprawleniq kompaniej.Proanalizirowanny takie momenty, kak uprawlenie kompaniej pri postoqnno menqüschihsq faktorah wneshnej i wnutrennej sredy. V dannoj stat'e rassmatriwaütsq problemy formirowaniq rukowodqschih kadrow, ih rol', swzi s razlichnymi podrazdeleniqmi i drug s drugom, rassmotrenny wertikal'nye i…mehr

Produktbeschreibung
V stat'e predstawlenny teoreticheskie osnowy uprawleniq razwitiem kompaniej w sowremennyh uslowiqh. Rassmotrenna äkonomicheskaq suschnost' uprawleniq kompaniej. Vyqwlenny osnownye problemy uprawleniq predpriqtiem w sowremennyh uslowiqh. Osnownoe wnimanie udelenno strategicheskim metodam uprawleniq kompaniej.Proanalizirowanny takie momenty, kak uprawlenie kompaniej pri postoqnno menqüschihsq faktorah wneshnej i wnutrennej sredy. V dannoj stat'e rassmatriwaütsq problemy formirowaniq rukowodqschih kadrow, ih rol', swzi s razlichnymi podrazdeleniqmi i drug s drugom, rassmotrenny wertikal'nye i gorizontal'nye swqzi, a takzhe meropriqtiq otdel'nyh strukturnyh podrazdelenij naprawlennyh na uprawlenie razwitiem kompanii. Otdel'noe wnimanie bylo udelenno wyboru optimal'noj strategii razwitiq kompanii, processa perehoda kompanii iz ishodnogo sostoqniq w zhelaemoe.
Autorenporträt
Lisqnskij Alexandr Borisowich - assistent kafedry äkonomiki pri GOU VPO "Samarskij gosudarstwennyj uniwersitet". Zanimaetsq razrabotkoj strategii innowacionnogo razwitiq regional'nogo mebel'nogo proizwodstwa. Yawlqetsq chlenom obschestwennogo molodezhnogo parlamenta pri Samarskoj Gubernskoj Dume.