45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Semejnaq politika qwlqetsq sostawnoj chast'ü social'noj politiki. Jeto komplex prakticheskih mer, predostawlqüschij sem'qm s det'mi opredelennye social'nye garantii, cel'ü kotoryh qwlqetsq uluchshenie blagosostoqniq i obespechenie funkcionirowaniq sem'i w interesah gosudarstwa. V knige proanalizirowano razwitie semejnoj politiki w Rossii i Germanii za poslednie 12-15 let, sdelano srawnenie i oceneny wozmozhnosti eö dal'nejshego razwitiq. Prowedena ocenka äffektiwnosti razlichnyh form podderzhki sem'i. Sformulirowany predlozheniq po ocenke äffektiwnosti semejnoj politiki w Rossii i Germanii. V…mehr

Produktbeschreibung
Semejnaq politika qwlqetsq sostawnoj chast'ü social'noj politiki. Jeto komplex prakticheskih mer, predostawlqüschij sem'qm s det'mi opredelennye social'nye garantii, cel'ü kotoryh qwlqetsq uluchshenie blagosostoqniq i obespechenie funkcionirowaniq sem'i w interesah gosudarstwa. V knige proanalizirowano razwitie semejnoj politiki w Rossii i Germanii za poslednie 12-15 let, sdelano srawnenie i oceneny wozmozhnosti eö dal'nejshego razwitiq. Prowedena ocenka äffektiwnosti razlichnyh form podderzhki sem'i. Sformulirowany predlozheniq po ocenke äffektiwnosti semejnoj politiki w Rossii i Germanii. V treh glawah posledowatel'no rassmotreno polozhenie sowremennoj sem'i, ponqtiq sem'i i semejnoj politiki, prawowye aspekty semejnoj politiki, wzaimodejstwie sem'i i gosudarstwa (social'noe obsluzhiwanie, gendernye i demograficheskie aspekty semejnoj politiki). Poluchennye wywody mozhno ispol'zowat' dlq korrektirowki prioritetow realizacii semejnoj politiki, predlozheniq nowogo komplexa mer po stabilizacii demograficheskoj situacii. Osnownye rezul'taty mogut byt' primeneny w nauchnyh issledowaniqh i prikladnyh razrabotkah w oblasti semejnoj politiki.
Autorenporträt
Kandidat sociologicheskih nauk, Sankt-Peterburgskij gosudarstwennyjuniwersitet. Zaweduüschaq otdeleniem w GU "Komplexnyj centrsocial'nogo obsluzhiwaniq naseleniq Krasnosel'skogo rajonaSankt-Peterburga".Nauchnye interesy: sociologiq sem'i, social'naq politika, semejnaqpolitika, social'naq rabota s sem'qmi i det'mi.