26,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 6-10 Tagen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Obqzatel'nye raboty - samostoqtel'nyj wid ugolownogo nakazaniq, kotoryj zaklüchaetsq w wypolnenii osuzhdennym w swobodnoe ot osnownoj raboty (ucheby) wremq besplatnyh obschestwenno poleznyh rabot pri sohranenii priwychnyh emu uslowij zhiznedeqtel'nosti. Dannyj wid nakazaniq wweden w ugolownoe i ugolowno-ispolnitel'noe rossijskoe zakonodatel'stwo posle izucheniq zarubezhnoj praktiki s prinqtiem UK Rossii w 1996 g., no po proshestwii bolee dwadcati let, reglamentiruüschee ispolnenie ugolownogo nakazaniq w wide obqzatel'nyh rabot normy wse esche trebuüt dal'nejshego sowershenstwowaniq.…mehr

Produktbeschreibung
Obqzatel'nye raboty - samostoqtel'nyj wid ugolownogo nakazaniq, kotoryj zaklüchaetsq w wypolnenii osuzhdennym w swobodnoe ot osnownoj raboty (ucheby) wremq besplatnyh obschestwenno poleznyh rabot pri sohranenii priwychnyh emu uslowij zhiznedeqtel'nosti. Dannyj wid nakazaniq wweden w ugolownoe i ugolowno-ispolnitel'noe rossijskoe zakonodatel'stwo posle izucheniq zarubezhnoj praktiki s prinqtiem UK Rossii w 1996 g., no po proshestwii bolee dwadcati let, reglamentiruüschee ispolnenie ugolownogo nakazaniq w wide obqzatel'nyh rabot normy wse esche trebuüt dal'nejshego sowershenstwowaniq. Problemnymi qwlqütsq kak teoreticheskie woprosy (naprimer, "besplatnost'" wypolneniq obschestwennyh rabot), tak i woprosy prakticheskogo ispolneniq nakazaniq (naprimer, otkaz organow mestnogo samouprawleniq w ego ispolnenii wwidu normatiwnoj neopredelennosti ili otsutstwiq podhodqschih predpriqtiq). Predstawlqetsq neobhodimym analiz wydelennyh problem.
Autorenporträt
Anna Litowchenko - Studentka-bakalawr 4 kursa üridicheskogo fakul'teta JuZGU, g. Kursk, Rossijskaq Federaciq.