25,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
13 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

W brazylijskim stanie Rio Grande do Sul wyró¿nia si¿ ekologiczna produkcja ry¿u, szczególnie w osadach reform rolnych. Produkcja ta jest wprowadzana na rynek pod mark¿ ry¿ow¿ Terra Livre® i certyfikowana jako produkt ekologiczny przez audyt. W tym kontek¿cie, celem niniejszej ksi¿¿ki jest przedstawienie studium na temat rozwoju ekologicznej produkcji ry¿u Terra Livre® w osadach reformy rolnej Rio Grande do Sul, z naciskiem na kwesti¿ certyfikacji i jej zwi¿zek z wprowadzaniem tego produktu na rynek. Metodologia ta ma charakter jako¿ciowy. Dane pierwotne zostäy uzyskane z wywiadów pog¿¿bionych…mehr

Produktbeschreibung
W brazylijskim stanie Rio Grande do Sul wyró¿nia si¿ ekologiczna produkcja ry¿u, szczególnie w osadach reform rolnych. Produkcja ta jest wprowadzana na rynek pod mark¿ ry¿ow¿ Terra Livre® i certyfikowana jako produkt ekologiczny przez audyt. W tym kontek¿cie, celem niniejszej ksi¿¿ki jest przedstawienie studium na temat rozwoju ekologicznej produkcji ry¿u Terra Livre® w osadach reformy rolnej Rio Grande do Sul, z naciskiem na kwesti¿ certyfikacji i jej zwi¿zek z wprowadzaniem tego produktu na rynek. Metodologia ta ma charakter jako¿ciowy. Dane pierwotne zostäy uzyskane z wywiadów pog¿¿bionych przeprowadzonych z przedstawicielami organizacji producentów ry¿u Terra Livre®. Dane wtórne uzyskano z przegl¿du bibliograficznego i dokumentalnego. Wyniki pozwalaj¿ nam stwierdzi¿, ¿e inicjatywa ta pokazäa znaczenie projektu opartego na agroekologii jako si¿y nap¿dowej zró¿nicowanego procesu rozwoju z upodmiotowieniem spo¿ecznym.
Autorenporträt
El autor es Master en Agronomía del Programa de Posgrado en Sistemas de Producción Agrícola Familiar de la Universidad Federal de Pelotas y estudiante de doctorado del mismo programa. Tiene experiencia en las siguientes materias: agricultura familiar, agroecología, extensión rural, certificación participativa, desarrollo rural y sucesión familiar.