45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V sowremennyh uslowiqh, kogda strategicheskimi zadachami razwitiq Rossii qwlqütsq perewod äkonomiki na innowacionnyj put' razwitiq i powyshenie ee konkurentosposobnosti, estestwennye monopolii priobretaüt osobuü znachimost', poskol'ku obladaüt znachitel'nymi finansowymi resursami, neobhodimymi dlq modernizacii äkonomiki, i potencial'no mogut qwlqt'sq dwizhuschej siloj innowacionnogo razwitiq. Vmeste s tem estestwennye monopolii, presleduq sobstwennye äkonomicheskie interesy (izwlechenie monopol'no-wysokoj pribyli, zaschita i uprochenie monopol'noj wlasti), mogut ispol'zowat' swoe…mehr

Produktbeschreibung
V sowremennyh uslowiqh, kogda strategicheskimi zadachami razwitiq Rossii qwlqütsq perewod äkonomiki na innowacionnyj put' razwitiq i powyshenie ee konkurentosposobnosti, estestwennye monopolii priobretaüt osobuü znachimost', poskol'ku obladaüt znachitel'nymi finansowymi resursami, neobhodimymi dlq modernizacii äkonomiki, i potencial'no mogut qwlqt'sq dwizhuschej siloj innowacionnogo razwitiq. Vmeste s tem estestwennye monopolii, presleduq sobstwennye äkonomicheskie interesy (izwlechenie monopol'no-wysokoj pribyli, zaschita i uprochenie monopol'noj wlasti), mogut ispol'zowat' swoe dominiruüschee polozhenie w uscherb drugim uchastnikam hozqjstwennogo oborota i konechnym potrebitelqm. Razwitie estestwennyh monopolij swqzano s protiworechiqmi, kotorye mogut razreshat'sq kak w konstruktiwnyh, tak i w destruktiwnyh formah. Ob#ektiwnoj neobhodimost'ü dlq konstruktiwnogo razresheniq ätih protiworechij stanowitsq wysokaq stepen' uchastiq gosudarstwa w regulirowanii estestwennyh monopolij s orientaciej na interesy obschestwa. Poätomu osobuü aktual'nost' priobretaüt issledowanie protiworechij kak istochnikow razwitiq estestwennyh monopolij i opredelenie roli gosudarstwa w obespechenii konstruktiwnyh form ih razresheniq.
Autorenporträt
Kuznecowa Natal'q Alexeewna ¿ kandidat pedagogicheskih nauk. V 2006 godu okonchila Rostowskij gosudarstwennyj pedagogicheskij uniwersitet. V 2010 godu uspeshno okonchila ochnuü aspiranturu Juzhnogo federal'nogo uniwersiteta. Awtor bolee 30 publikacij.