28,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
14 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Ksi¿¿ka ta oparta jest na koncepcji modyfikacji turbiny wiatrowej o osi pionowej z ¿opatkami prostymi i jej wp¿ywie na wydajno¿¿ turbiny. Badane modyfikacje profili aerodynamicznych obejmuj¿ pó¿okr¿g¿e wg¿¿bienia, klap¿ p¿ata kominiarskiego oraz po¿¿czenie wg¿¿bienia i klapy p¿ata kominiarskiego. Ksi¿¿ka ta koncentruje si¿ na warto¿ciach wspó¿czynnika wzniosu, wspó¿czynnika oporu, pr¿dko¿ci i si¿y profilu aerodynamicznego, poniewä s¿ to istotne parametry, które s¿ wykorzystywane jako parametry do pomiaru mocy generowanej przez turbin¿ przez model Energy, modele Spalart Allmarasa, które s¿…mehr

Produktbeschreibung
Ksi¿¿ka ta oparta jest na koncepcji modyfikacji turbiny wiatrowej o osi pionowej z ¿opatkami prostymi i jej wp¿ywie na wydajno¿¿ turbiny. Badane modyfikacje profili aerodynamicznych obejmuj¿ pó¿okr¿g¿e wg¿¿bienia, klap¿ p¿ata kominiarskiego oraz po¿¿czenie wg¿¿bienia i klapy p¿ata kominiarskiego. Ksi¿¿ka ta koncentruje si¿ na warto¿ciach wspó¿czynnika wzniosu, wspó¿czynnika oporu, pr¿dko¿ci i si¿y profilu aerodynamicznego, poniewä s¿ to istotne parametry, które s¿ wykorzystywane jako parametry do pomiaru mocy generowanej przez turbin¿ przez model Energy, modele Spalart Allmarasa, które s¿ wykorzystywane do symulacji ¿redniej charakterystyki przep¿ywu w warunkach turbulentnego przep¿ywu w obliczeniowej dynamice p¿ynów. Wszystkie modyfikacje projektowe i analizy symulacyjne zostäy wykonane z pomoc¿ obliczeniowej dynamiki p¿ynów przy u¿yciu ANSYS Fluent.
Autorenporträt
Author is an enthusiastic learner. He has over fifteen years of experience in teaching and research. Multi-disciplinary research interests in the areas of forming, composites and renewable energy. He published more than forty Journal papers. He is on review board of prestigious journals from Elsevier, Springer, Taylor and Francis.