45,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
23 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

Kreditno-denezhnaq politika mozhet okazywat' suschestwennoe wliqnie na äkonomicheskuü situaciü w strane. A znachit, i wlastnye struktury, i obschestwo zainteresowany w predwaritel'nom issledowanii i ocenke wozmozhnostej politiki i posledstwij eö realizacii. V predlozhennoj knige podrobno rassmatriwaetsq mehanizm wliqniq kreditno-denezhnoj politiki na makroäkonomicheskie pokazateli. Detal'no proanalizirowana rabota osnownyh kanalow mehanizma kreditno-denezhnoj transmissii, wydeleny faktory, kotorye opredelqüt ih rabotosposobnost'. Predlozhena original'naq äkonomiko-matematicheskaq model',…mehr

Produktbeschreibung
Kreditno-denezhnaq politika mozhet okazywat' suschestwennoe wliqnie na äkonomicheskuü situaciü w strane. A znachit, i wlastnye struktury, i obschestwo zainteresowany w predwaritel'nom issledowanii i ocenke wozmozhnostej politiki i posledstwij eö realizacii. V predlozhennoj knige podrobno rassmatriwaetsq mehanizm wliqniq kreditno-denezhnoj politiki na makroäkonomicheskie pokazateli. Detal'no proanalizirowana rabota osnownyh kanalow mehanizma kreditno-denezhnoj transmissii, wydeleny faktory, kotorye opredelqüt ih rabotosposobnost'. Predlozhena original'naq äkonomiko-matematicheskaq model', pokazywaüschaq, chto wzaimodejstwie razlichnyh kanalow transmissionnogo mehanizma w znachitel'noj mere zatrudnqet ocenku posledstwij realizacii monetarnoj politiki. V zaklüchitel'noj chasti predstawlena metodika ocenki potenciala wliqniq monetarnoj politiki na äkonomicheskie pokazateli i prodemonstrirowano eö ispol'zowanie na primere ocenki äffektiwnosti politiki Banka Rossii. V rabote ispol'zowany rezul'taty rossijskih i zarubezhnyh issledowanij, shiroko primenqütsq statisticheskie i äkonometricheskie metody.
Autorenporträt
Kandidat pedagogicheskih nauk (13.00.08 - teoriq i metodika professional'nogo obrazowaniq), st. prepodawatel' kafedry anglijskogo qzyka, teorii i metodiki obucheniq anglijskomu qzyku Orskogo gumanitarno-tehnologicheskogo instituta (g. Orsk)