52,99 €
inkl. MwSt.
Versandkostenfrei*
Versandfertig in 1-2 Wochen
payback
26 °P sammeln
  • Broschiertes Buch

V nastoqschee wremq Rossiq wse aktiwnee wklüchaetsq w mezhdunarodnye äkonomicheskie processy, trebuüschie ot rossijskih proizwoditelej sozdaniq äffektiwnogo mehanizma uprawleniq konkurentosposobnost'ü korporatiwnyh brändow na nacional'nom i zarubezhnyh rynkah.Kak pokazywaet opyt, pri sliqnii nacional'nogo i mezhdunarodnogo rynkow proishodit poterq nacional'nogo kontrolq nad celymi otraslqmi äkonomiki. Podobnaq ugroza suschestwuet i dlq Rossii pri wstuplenii w VTO. V monografii raskrywaütsq osobennosti obespecheniq konkurentosposobnosti rossijskih promyshlennyh predpriqtij w period podgotowki…mehr

Produktbeschreibung
V nastoqschee wremq Rossiq wse aktiwnee wklüchaetsq w mezhdunarodnye äkonomicheskie processy, trebuüschie ot rossijskih proizwoditelej sozdaniq äffektiwnogo mehanizma uprawleniq konkurentosposobnost'ü korporatiwnyh brändow na nacional'nom i zarubezhnyh rynkah.Kak pokazywaet opyt, pri sliqnii nacional'nogo i mezhdunarodnogo rynkow proishodit poterq nacional'nogo kontrolq nad celymi otraslqmi äkonomiki. Podobnaq ugroza suschestwuet i dlq Rossii pri wstuplenii w VTO. V monografii raskrywaütsq osobennosti obespecheniq konkurentosposobnosti rossijskih promyshlennyh predpriqtij w period podgotowki wstupleniq w VTO. Priwodqtsq metodicheskie rekomendacii po uprawleniü konkurentosposobnost'ü korporatiwnogo brända predpriqtij pischewoj promyshlennosti. Monografiq rekomenduetsq shirokomu krugu chitatelej, prezhde wsego rukowoditelqm wseh urownej uprawleniq, specialistam po marketingu, studentam wysshih uchebnyh zawedenij, izuchaüschim cikl uprawlencheskih disciplin, aspirantam i specialistam, zanimaüschimsq woprosami uprawlencheskoj deqtel'nosti.
Autorenporträt
Dubanewich Elena - kandidat äkonomicheskih nauk, docent Brqnskogo gosudarstwennogo tehnicheskogo uniwersiteta. Oblast' nauchnyh interesow - marketing. Sklqr Elena - kandidat äkonomicheskih nauk, docent Brqnskogo gosudarstwennogo tehnicheskogo uniwersiteta. Oblast' nauchnyh interesow - marketing, kommerciq.